Felmentenék a Malév Zrt. felszámolóját

A Malév Zrt. felszámolóbiztosának felmentését kérte a Fővárosi Törvényszéktől beadványában a Gazdasági Szakemberek Szakszervezete (GSZSZ). Az érdekképviselet szerint érvénytelenül hívták össze októberben a légicég közgyűlését, késve készültek el a szükséges dokumentációk, beszámolók, amelyek ráadásul nem nyújtottak valós képet a Malév és a felszámolás helyzetéről.

Felmentenék a Malév Zrt. felszámolóját

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának felszámoló­csoportjához fordult kiegészítő kérelmével a GSZSZ, amely szerint több szempontból is aggályos a Malév Zrt. felszámolása. Úgy vélik, érvénytelenül hívták össze a légicég közgyűlését október negyedikén. Azzal érveltek, hogy képviselőik olyan közgyűlési meghívót kaptak, amelyből hiányzik a szöveges beszámoló, az üzleti, valamint a könyvvizsgálói jelentés is.

Közölték, az egyik napirendi javaslat szerint a Malév 2011. évi beszámolóját és a cég tevékenységét lezáró beszámolót úgy fogadták volna el, hogy új könyvvizsgáló céget és egyéni könyvvizsgálót választanak. A Deloitte könyvvizsgáló cég azonban a 2011. évi beszámoló elfogadását nem javasolta, a tevékenységet lezáró mérlegről pedig megtagadta a véleményadást. Konszolidált mérleg a Malév Zrt.-nél - a két leányvállalat létezése ellenére - sem készült.

A GSZSZ képviselői a Központi Elszámolóház és Értéktár (Keler) Zrt.-nél letétbe helyezett jelentésekről, illetve a beszámolókról csak jegyzeteket készíthettek. A betekintés során derült ki, hogy a leltár, a záró leltár, illetve a Malév Zrt. vagyonának értékelésével kapcsolatosan volt eltérés a légicég igazgatósága és a könyvvizsgáló között.

A Fővárosi Törvényszéket arról is tájékoztatta a GSZSZ jogi képviselője, hogy a könyvvizsgáló szerint késve lettek meg a dokumentációk, amelyek nem nyújtottak valós képet a társaságról, miután a cég beszámolói a vállalkozás folytatásának elve alapján készültek el. Tehát úgy, mintha még működő vállalat lenne a Malév. A vagyontételekről pedig nem az úgynevezett likvidációs értéken készült kimutatás. Sőt, álláspontja szerint egyes leányvállalatokat felül-, másokat pedig alulértékeltek. Mindezek alapján a Malév felügyelőbizottsága, illetve az államot képviselő főrészvényes, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. sem javasolta a mérlegek és beszámolók elfogadását.

Mindezek alapján a GSZSZ a korábbi beadványukban kért intézkedéseket fenntartja, és kiegészítve a kérelmeket kéri a Malév Zrt. felszámolóbiztosának felmentését és új kijelölését.

Az érdekképviselet a beadványban kitér arra is, hogy a fent hivatkozott közgyűlési dokumentumokat a felszámolóbiztos ellenjegyezte úgy, hogy lényegében nincsenek meg a pénzügyi, társasági jogi alapdokumentumok, illetve a felszámolási nyitómérleg. A cég teljes leépülési folyamata a felszámolóbiztos ellenőrzése alatt következett be - szögezték le.

A GSZSZ kifejtette: a csődtörvény kimondja, hogy a felszámoló feladata nemcsak a vagyon értékesítése, hanem a vagyon megóvása, megőrzése is. Véleménye szerint a vagyon értékesítése pedig nem történhet meg annak nyitómérleg szerinti, megfele­lően értékelt összesítése nélkül. Ennek hiányában nem értékelhető a felszámolási eljárásban a vagyon értékesítése sem. A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a könyvvizsgáló visszahívásához nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.

A hitelezői érdekek - így a GSZSZ érdekei is - alapvetően sérülnek amiatt, hogy vagyonleltár, illetve mérlegek és beszámolók nélkül folyik a Malév vagyonelemeinek értékesítése. Emiatt teljesen átláthatatlanul, tetszőleges értékeken folyik a hitelezői igények besorolása is. Ennek következtében pedig a hitelezői igények belátható időn belüli, akár részleges kielégítése is ködbe veszhet - áll a bírósági beadvány indoklásában.

A GSZSZ ugyanakkor hivatkozik a gazdasági társaságokról rendelkező hitelezővédelmi szabályra is. Eszerint ha a társaság tagjai annak vagyonával sajátjukként rendelkeznek, és a társaság vagyonát saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve - az általában elvárható gondosság mellett - tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Malév Zrt. a kötelezettségeit harmadik személyeknek nem tudja teljesíteni, nem hivatkozhatnak a korlátozott részvényesi felelősségre. Megjegyezték, hogy a két, még működő leányvállalatot utólag kivezették a Malév Zrt. könyveiből, majd átengedték nem nyílt vagyonértékesítés alapján. Ezt különösen a fent említett esetben lehetne megállapítani, és így a főrészvényes korlátlanul és egyetemlegesen felelne a társaság ki nem elégített hitelezői követeléseiért.