Együttműködésben az MGYOSZ és a LIGA Szakszervezetek

Együttműködési megállapodást írt ma alá a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövegsége (MGYOSZ) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek). A két szervezet kölcsönösen elismeri a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek a gazdasági és társadalmi érdekek védelme terén betöltött kitüntetett szerepét és azt, hogy az érdekképviseletek létezése és működése a tagok magánérdekein túlmutató közérdeket is szolgál, valamint szem előtt tartja a munkabéke megőrzésének fontosságát. A megállapodás többek között érinti a háromoldalú bérmegállapodás, a kollektív szerződések és az uniós pályázatokon történő közös részvétel kérdését is.

Együttműködésben az MGYOSZ és a LIGA Szakszervezetek

A felek egyetértenek abban, hogy fontos értéknek tekintik a rendezett munkaügyi kapcsolatokat. Ennek garanciális elemeként tekintenek a munkáltatói érdekképviseleti szervezetekre, a szakszervezetekre és a kollektív szerződésekre. Az együttműködő partnerek a kollektív tárgyalások, a vállalati bérmegállapodások elősegítése szempontjából kiemelt fontosságot tulajdonítanak az országos bérajánlásnak. A rendezett munkaügyi kapcsolatok, a közös programok és projektek megvalósítása, valamint a munkavállalók szervezkedési szabadságának elősegítése érdekében a MGYOSZ támogatja, hogy a szövetséghez tartozó munkáltatók vezetői és a LIGA Szakszervezetek közti egyeztetésnek megfelelően a szakszervezeti szervezők az üzem területére beléphessenek, és ott tájékoztató illetve tagszervező tevékenységet folytathassanak. A LIGA Szakszervezetek elősegíti, hogy a MGYOSZ-hoz tartozó munkáltatóknál a munkabéke tartósan fennmaradjon. A két szervezet együttműködik az uniós és a hazai pályázati források bevonása érdekében is. A megállapodás aláírását követően a felek megkezdik az egyeztetést az együttműködés részleteiről.


 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1902-ben alakult. A versenyszféra több mint 60%-át képviseli mind a befektetett tőke, mind a forgalom és a munkavállalók számát tekintve. 6000 közép- és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 megyei-regionális szövetséget tömörít. Az MGYOSZ 2004 óta tagja az 1958-ban alakult BUSINESSEUROPE-nak.

MGYOSZ munkáltatók együttműködés


Képek: