VKF ülés

2019. november 11-én a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek és a kormány részvérelével ülést tart a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma (VKF). Az alábbiakban az ülés napirendjét közöljük.

1.,A VKF MB 2019. II. félévi munkaterve

2. Tájékoztató a többéves bérmegállapodások 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben hatályba lépett intézkedéseinek hatásairól a versenyszférában.

3. A reálkereseti mutatóval és annak számításával kapcsolatos kérdések:

a) Tájékoztatás a reálkereseti mutató 2019. második negyedévi emelkedésének mértékéről.

b) A VKF tagjainak írásbeli kezdeményezése a 2016. november 24-én aláírt VKF Megállapodás 6. pontjának módosítására akképp, hogy a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentésének feltételeként meghatározott 6%-os mértéket meghaladó reálkereset-emelkedés „túlteljesülése” esetén a többlet mértéke a következő mérési ciklusban kerüljön beszámításra.

4. A VOSZ főtitkárának a Gazdaságvédelmi akciótervről szóló 13+1 pontos feljegyzésében tett javaslatainak megválaszolása, észrevételezése.

5. A szociális partnerek (2019. június 25-i VKF MB ülésen felmerült) javaslatainak, kérdéseinek megválaszolása.

6. A 2018. december 30-i Megállapodásban hivatkozott makrogazdasági mutatók értékelése. Egyeztetés a 2020. évi bértárgyalásokról (minimálbér, garantált bérminimum, bérajánlás).

7. Egyebek.