A LIGA Szakszervezetek elnöksége a 2020. évi minimálbérről

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége megállapítja, hogy a korábbi megállapodásban foglaltakkal szemben az év utolsó napjaiban nem került sor a VKF összehívására és a bérek újra-tárgyalására, így álláspontja szerint a felek a megállapodásban foglaltaknak nem tettek eleget. A LIGA Szakszervezetek ezért a minimálbér emelésének a pénzügyminiszter által a bejelentett 8 százalékos mértékét egyoldalú intézkedésnek tekinti.

A 2018. december 30-án megkötött kétéves bérmegállapodás a 2020. évre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:

„7. A felek a megállapodás második évére (2020) vonatkozó minimálbér, garantált bérminimum és bérajánlás mértékét arra a makrogazdasági prognózisra alapozva határozták meg, hogy 2019-ben az infláció 2,7 százalék, a GDP növekedés 3,9 százalék, a termelékenység növekedés 2,9 százalék körül alakul, illetve 2019-től 2 százalékos, majd 2020. július elsejétől további 2 százalékos munkáltatói szociális hozzájárulás csökkenés valósul meg.

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fent említett három makrogazdasági mutató bármelyike legalább 1 százalékkal vagy a három mutató összesen legalább 2 százalékkal eltér az előrejelzéstől, vagy a feltételezett járulékcsökkentés nem, vagy előreláthatóan nem valósul meg, úgy a 2020-ra vonatkozó mértékek újratárgyalandók.”

Mivel a megállapodás a 2020-ra meghatározott béremelés mértékét feltételekhez kötötte, a kormány a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottsága /VKF/ 2019. december 11-i ülésén tájékoztatta a szociális partnereket arról, hogy a fent említett három makrogazdasági mutató eltérése a megállapodás 7. pontjában foglalt értékektől összesen 2,6%-os mértékű. (infláció: 3,4%; GDP növekedés:4,8%; termelékenység növekedése: 3,9% )

Megállapította továbbá, hogy a megállapodás 8. pontjában foglaltak alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2020.évre vonatkozó mértékét a feleknek fentiek alapján újra kell tárgyalni.

A munkáltatói oldal a munkavállalói oldal támogatásával (!) az ősz folyamán levelet írt a kormány illetékes képviselőjének, hogy vizsgálják felül a szociális hozzájárulási adó csökkentés bevezetésének kérdését, a felek tárgyalják újra a még 2016. év végén e tárgyban megkötött megállapodás érintett pontját. A munkáltatók szerették volna, ha a szociális hozzájárulási adó csökkentése már az adott év január elsejétől hatályba lép, a munkavállalók ezt azzal a nem titkolt szándékkal támogatták, hogy ezzel megkönnyítik a minimálbér és a további bérek emelését a munkáltatói oldal számára. Ezt a kormány azonban nem támogatta, arra tett csak ígéretet a 2019. december 11-i VKF ülésen, hogy a 2020 évi makrogazdasági prognózist december 20-án a felek rendelkezésére bocsátja (megjegyzés: ezt a felek a mai napig nem kapták meg, a Pénzügyminisztérium közleményéből tájékozódhattak).

A december 11-i ülést követően a munkavállalói oldal képviselői levélben keresték meg a kormányzat illetékes képviselőjét, kérve, hogy a bértárgyalás okán még 2019-ben megtartandó VKF ülésen adjon tájékoztatást a foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi területet érintő tervezett változtatásokról is. Mivel választ az oldal nem kapott, 2019. december 22-én a LIGA Szakszervezetek elnöke ismételt kezdeményezést tett, hogy az adatok ismeretében a megállapodásnak megfelelően kezdődjenek el a 2020-as évre vonatkozó bérekről és bérajánlásról történő tárgyalások. A kezdeményezésre a munkáltatói oldal reagált, álláspontjuk szerint a két év alatt (2019-20) hozzávetőlegesen 16,1%-kal nő a vállalkozások bérnövelésre fordítható forrása. Ennek alapján a két éves bérmegállapodásban szereplő kétszer 8%-os béremelést nem látták indokoltnak újra-tárgyalni. Ugyanakkor a munkáltatói oldal leszögezte, továbbra is nyitott a tárgyalásra.

A szakszervezeti oldal is tartotta magát a megállapodásban foglaltakhoz és fenntartotta tárgyalási igényét, amely egyben a megállapodást aláíró felek (kormány-munkaadók-munkavállalók) kötelezettsége is volt egyben.

Miután az eltérés a Pénzügyminisztérium szerint is 2,6 százalékos, érthetetlen, hogy miért nem hívta össze a Pénzügyminisztérium a tárgyalást. Teljesen világos, hogy ha ezek a feltételek fennállnak, akkor a megállapodás újra-tárgyalandó, és a megállapodásban meglévő mérték nem automatizmusként működik. Igaz, hogy december végén az idő már nagyon sürgetett, ugyanakkor emlékezzünk arra, hogy 2018-ban is december 30-án született meg a két éves bérmegállapodás.

Mindezért a LIGA Szakszervezetek értetlenül áll a munkaadói oldal álláspontját illetően is. Nem látja igazolhatónak a megállapodás alapján, - a gazdaság 2019-es teljesítménye figyelembe vételével - azt, hogy a felek nem tárgyaltak és nem állapodtak meg megfelelő mértékű bérekről, a minimálbér emelésének a pénzügyminiszter által a bejelentett 8 százalékos mértéket egyoldalú intézkedésnek tekinti, és nem mond le arról, hogy további lépéseket tegyen annak a munkavállalók számára kedvezőbb megváltoztatásáért, a magyar munkavállalók helyzetének további javításáért, a legnehezebb helyzetben lévő dolgozók nemzetközi szintű felzárkóztatásáért, mely folyamat éppen a 2016-ban aláírt megállapodással indult el, és amelyet kötelezettségünk töretlenül folytatni.

(Elfogadta a LIGA Szakszervezetek Elnöksége 2020. január 17-én.)