VKDSZ állásfoglalás a víz világnapján

2020. március 22-e, a víz világnapja alkalmából a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége nyilatkozatot adott ki azokról a feladatokról, amelyeket a veszélyhelyzetben a munkavállalóknak illetve a szövetségnek követnie kell.

Kritikus helyzetben is biztos kezekben a vízellátás

A koronavírus járvány elérte hazánkat és közegészségügyi veszélyeket rejt a víziközmű szolgáltatók, illetve a szolgáltatásban dolgozók számára is.

Tudjuk, hogy kollégáink egy nélkülözhetetlen szolgáltatás nélkülözhetetlen résztvevői. Különös teher nehezedik rájuk, hiszen a legjobban tomboló vírus-járvány esetén is biztosítani kell az alapellátást. A rendkívüli helyzetben fokozottan helyt kell állni, működtetni kell a technológiai rendszereket, el kell hárítani a súlyos hálózati hibákat. A hálózaton dolgozó munkavállalók „láthatatlan kommandóként” biztosítják a háztartások, családok, gazdasági tevékenységek életfeltételeit.

A víziközmű ágazatban munkavállalói szövetségként évtizedek óta kitartóan küzdünk azért, hogy a társadalom felfigyeljen a víziközmű szolgálat kockázataira, egészségügyi, nemzetbiztonsági jelentőségeire, a fenntartható működési nehézségekre. Különösen igaz ez most, amikor a rendkívüli egészségügyi kockázattal együtt járó helyzetben – a koronavírus fenyegetettsége mellett - kell helytállnunk.

Világszerte hagyománnyá vált, hogy minden évben egy nap a „Víz világnapja” alkalmából ünnepélyes keretek között megemlékezünk egymásról, a szakmai és közösségi munkájukban élenjáró munkatársainkról. Az ünnepség ez alkalommal elmarad, a megemlékezés munkával telik, amelynek eredményeként a kialakult kritikus helyzetben a „vizes” kollektíva igazán bizonyítani fogja szakmai felkészültségét.

A 2020-as Víz Világnapja világviszonylatban önálló korszakként vonul be az emberiség történetébe. A világnak nincs választási lehetősége, megszűnnek a közhelyek, egyetlen alternatíva egészségesnek maradni, aminek kizárólagos feltétele az ivóvíz, tisztálkodás lehetősége.

Készültek üzemeltetői cselekvési tervek, melyek a járvány különböző stádiumaira vonatkozóan határozzák meg a biztonsági alapellátási intézkedéseket.

Ezek nehezítik kollégáink munkavégzési feltételeit, korlátozzák mozgás lehetőségeiket. Sor kerülhet akár a kulcsmunkakörökben dolgozók – üzemeltetés, hibaelhárítás - munkahelyen tartására, biztonsági és egészségügyi védelmére.

Felhívjuk tagtársainkat és kollégáinkat, a kritikus helyzetben is álljanak helyt, türelemmel végezzék el feladataikat, viseljék körülményeiket, hiszen azon a néhány ezer emberen múlik 10 millió ember napi vízellátása, életlehetőségének fenntartása, akik a víziközmű szolgáltatásban biztosítják az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, tisztítás folytonosságát.

A VKDSZ érdekképviseleti munkája középpontjába helyezi a vírus-krízis időszakában:

1. a foglalkoztatással együtt járó munkaügyi, munkajogi problémák, konfliktusok megoldásában való feltétel nélküli közreműködést,

2. az ágazati szintű munkafeltételek, díjazások, munkarend és szabadságolási feltételek egységes rendező elveinek a kialakítását.

Bárhogyan is alakuljon a kritikus helyzet, a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosítani kell, s egyetlen munkavállaló sem maradhat bér nélkül.

2020. március 22.

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége