A munkáltatók is tanúsítsanak szociális érzékenységet!

2020. március 26-án a LIGA Szakszervezetek megfogalmazta álláspontját a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének a válság kezelésére nyilvánosságra hozott javaslataival kapcsolatban.

A LIGA Szakszervezetek álláspontja az MGYOSZ 2020. március 23-án kiadott javaslataival kapcsolatban

A LIGA Szakszervezetek a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), valamint más munkáltatói és munkavállalói szövetséggel is együttműködésben - előzetes szakmai egyeztetéseket követően - számos kérdésben juttatta el az elmúlt években javaslatait a döntéshozók részére. Éppen ezért megdöbbenéssel és értetlenül fogadtuk az MGYOSZ sajtóban közzétett „COVID- 19: Az MGYOSZ javaslatai a gazdasági válság kezelésére” címet viselő elképzeléseit.

A javaslat-csomag számos általános elemével egyetértünk, ezek az alábbiak:

  • az egész társadalom széleskörű és fegyelmezett összefogása szükséges a jelenlegi egészségügyi és gazdasági válsághelyzet kezelése érdekében,
  • minden megtett vagy megtenni tervezett intézkedés valamennyi gazdasági szereplő (munkavállalók, munkaadók, egyének) kiegyensúlyozott érdekét szolgálja,
  • legyen jelen a normativitás mellett a szociális érzékenység,
  • gyors, minden a válsággal érintett ágazatot, foglalkoztatót és foglalkoztatottat érintő koherens intézkedések kiadása a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek megteremtése érdekében.


Fentiekkel teljesen szembenállónak és elfogadhatatlannak tartjuk azonban a munkajogi szabályok egyoldalú, kizárólag a munkáltató intézkedésén alapuló, nemzetközi normákat is több ponton súlyosan sértő javaslatokat.

A javaslat átmeneti jelleggel (melynek időtartamáról nem tesz említést) helyi egyeztetések nélkül (!) egyoldalú munkáltatói intézkedések körébe vonná többek között a munkaköri leírásoktól való eltérés lehetőségét, a következő évre vonatkozó szabadságok kiadásának és elszámolásának szabályait, a csoportos létszámcsökkentés eljárási rendjét pedig felfüggesztené. Ezek a munkajogi szabályozás körét érintő javaslatok ellentétesek az MGYOSZ által is deklarált társadalmi konszenzus igényével, az Európai Unió munkáltatók és munkavállalók közös megegyezésén alapuló válságkezelési irányával, nem szolgálják a munkavállalók egyébként is elnehezült helyzetének kezelését, valamint tovább növelhetik a munkavállalói kiszolgáltatottságot.

A munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői részéről együttes, felelős és valóban mindkét képviselt csoport és az egész társadalom érdekét szolgáló fellépés szükséges. Nem javít a helyzeten, sőt kifejezetten káros, ha egy csoport, jelen esetben a munkavállalók azt a következtetést vonhatják le egyes javaslatokból, hogy miközben mindannyiunk érdekében, sokszor egészségüket is kockáztatva végzik napi feladataikat, viszonzásképpen érdektelenné válik a véleményük, beleegyezésük.

Mindannyian látjuk, értékeljük és elemezzük a gazdasági folyamatokat és igyekszünk olyan javaslatokat letenni a döntéshozók asztalára, melyek a további működés alapjai lehetnek mindannyiunk érdekében. A javaslatok azonban nem hozhatnak egyetlen réteget sem vállalhatatlan helyzetbe. A hazai szakszervezeti konföderációk ebben a kritikus pillanatban is támogattak és támogatnak minden olyan központi intézkedést (lásd. adó- illetve járulék elengedés, hiteltörlesztések ideiglenes felfüggesztése, stb.), amely a vállalkozások helyzetének javítását szolgálják, ezzel a munkahelyek megőrzését is biztosítva.

Kérjük, hogy a munkáltatói oldal is tanúsítson kellő empátiát és szociális érzékenységet a munkavállalók irányába! A válság előtti időszak bebizonyította, hogy megfelelő felkészültségű munkavállalók nélkül a vállalkozások nem működhetnek.

Ennek szellemében hangoljuk össze munkánkat, a megfelelő és rendelkezésre álló érdekegyeztető fórumok keretében minél gyorsabban fogadjunk el közös javaslatokat, iránymutatásokat a veszélyhelyzeti időszak problémáinak kezelése és gazdaság későbbi „újraindítása” érdekében.

Budapest, 2020. március 26.