Sikeres béralku a miskolci vízműveseknél

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete megvédte a miskolci Mivíz Kft. dolgozóit: nem csökkentette a Miskolc Holding Zrt. a bérüket.

Sikeres béralku a miskolci vízműveseknél

Az ivóvíz biztosítása olyan nemzetgazdasági és közegészségügyi feladat, amely egy járvány idején felértékelődik. A kiemelt munka elvégzését Miskolc város vezetése és a tulajdonos bércsökkentéssel látta volna jónak elismerni.

A bércsökkentésekre vonatkozó bejelentés után szerkesztőségünk megkereste a miskolci városháza sajtóosztályát, ahol többször azt a választ kaptuk: minden holdingtagvállalatot érint a bércsökkentés. Feltettük kérdéseinket arra vonatkozóan, hogy a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai közül mely vállalatoknál csökken a bér, hány dolgozót érintve, milyen mértékben, illetve hány vállalatnál nem történt bércsökkentés. Konkrétan rákérdeztünk: ahol végül nem csökkentek a dolgozói bérek, ott a szakszervezeteknek sikerült-e megvédeniük a dolgozókat.

„A bércsökkentés tartalmi kérdéseiben a tagvállalatok vezetői – figyelembe véve az eltérő szolgáltatásokat – hozták meg döntésüket. Azoknál a vállalatoknál, ahol érdekképviseletek működnek, azokat is bevonták a döntés meghozatala során” – adtak választ elkerülve azoknak a konkrétumoknak a felsorolását, amelyre rákérdeztünk.

Hozzátették: „A bércsökkentéssel kapcsolatban a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, a dolgozói közösség és a cég üzletpolitikájának védelme érdekében, további részleteket nem tart szükségesnek közölni.”

Lapunk úgy tudja, hogy a Mivíz Kft. dolgozói érdekében az országos szakszervezet is közbenjárt, ezért megkerestük a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetét.

– Amikor a pandémiás helyzet előállt, felállítottunk egy országos monitoringrendszert. Tagszervezeteink napi szinten figyelemmel kísérték a folyamatokat, hetente készül általános tájékoztatás. A legfontosabb, hogy a biztonságos üzemeltetés és a foglalkoztatás biztosítva legyen – fogalmazott Fürjes-Gábor József elnök. Hozzátette: a monitoring során értesültek róla, hogy a Miskolc Holding Zrt. a Mivíz Kft.-nél bércsökkentést tervez. Eljuttattak egy körlevelet a tagszervezeteik felé, és felhívták a fi gyelmet arra, hogy a dolgozók semmilyen szerződést ne írjanak alá egyeztetés nélkül. Úgy vélik: ismerik a szokásos munkáltatói módszereket, amelyek során a munkavállalókra pressziót gyakorolnak, és nem hagynak választási lehetőséget.

– A legfontosabb a munkahely és létbiztonsághoz szükséges jövedelmek megtartása – hangsúlyozta az érdekképviselet elnöke. – Sok társaságnál úgy tapasztaltuk, lehet állami vagy önkormányzati, hogy megtartották a százszázalékos bérezést. Jellemzően a vezetők humánusan állnak a helyzethez, sok esetben hangsúlyozva a kollegialitást és azt, hogy a járvány után is kellenek a munkavállalók, a szakemberek. Azt látjuk, hogy a szakszervezetek helyben aktívan kezdeményeztek tárgyalásokat, de van, ahol a cégvezetés kezdeményezte ugyanezt. Több helyen a nehéz helyzet ellenére a szokásos béremelések is megtörténtek. Van, ahol havi egy nap rendkívüli fizetett szabadság biztosításában is meg tudtak állapodni – sorolta a megoldásokat az elnök.

„Az elmúlt napokban áttekintettük a teljes víziközmű-ágazat járvánnyal kapcsolatosan tett intézkedéseit, az alkalmazott költségtakarékossági beavatkozásokat, a munkaszervezési megoldásokat, az egészségvédelmi eszközök alkalmazását, és számos, a munkavállalókat közvetlenül érintő egyéb változtatást. Minden munkáltatói intézkedés során azt tapasztaltuk, hogy a kulcsmunkakörökben dolgozókat megkülönböztetett módon kezelték, munkabérüket változatlanul megtartották” – fogalmazták meg levelüket április közepén Veres Pálnak, Miskolc polgármesterének és Kamarás Miklós Lászlónak, a Miskolc Holding Igazgatóság elnökének címezve.

A személyes egyeztetésen pedig hangsúlyozták: nem lehet fűnyíróelv szerint rendezni a gazdálkodási kérdéseket. A Mivíz Kft. esetében 300 család megélhetése kerülhetett volna kritikus helyzetbe.

– Komoly deficitje alakul ki a városoknak a járványügyi védekezés során,amit pótolni kell, de nem a munkavállalókkal kell megfizettetni. A munkavállaló hátrányos helyzetben van a munkáltatóval szemben. Biztosak vagyunk benne, hogy az országos szövetség közreműködése nélkül nem lett volna ilyen alkuképes – jegyezte meg a VKDSZ elnöke. Hangsúlyozta: példaértékű és megnyugtató az eredmény, amit elértek a dolgozók érdekében a tulajdonos konstruktív együttműködésével.

– A béren kívüli juttatás, a cafeteria érzékenyen érinti a dolgozókat, hiszen sok esetben a jövedelem tíz százalékát jelenti. Sérelmesnek tartjuk, ha ezt a miskolci dolgozók nem kapják meg a jövőben. A vízközmű-szolgáltatásban nem olyan magasak a bérek. A nemzetgazdasági átlag alatt vagyunk, és az ipari átlagkeresetektől is el vagyunk maradva – mondta el Fürjes-Gábor József hozzáfűzve, hogy egyébként a vízközműszektorban nagyon kevés kivétellel mindenhol megtartották a cafeteriát.

szöveg és fénykép: boon.hu