Egyoldalú szerződésbontás Dunaújvárosban

2020. augusztus 14-én több évtizede fennálló kollektív együttműködést és megállapodást bontott fel a Dunaferr Zrt. a vállalatnál működő két szakszervezettel. Az alábbiakban tesszük közzé a szakszervezetek  közleményét.

Egyoldalú szerződésbontás Dunaújvárosban

TÁJÉKOZTATÓ 

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség és a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet (továbbiakban szakszervezetek) képviselői a mai napra (2020. augusztus 14.) a téma megjelölése nélkül meghívást kaptak Evgeny Tankhilevich cégvezető úrtól.

A cégvezető úr közölte, hogy a Dunaferr Társaságcsoport nehéz helyzete, a Covid vírus miatt kialakult még nehezebb helyzet következtében úgy döntött, a mai nappal a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződését, valamint ezzel egyidejűleg a társaságok kollektív szerződés mellékleteit is felmondja.

A Dunaferr Társaságcsoport jelenleg érvényes kollektív szerződése a mai naptól 6 hónapig, azaz 2021. február 14-ig érvényes.

Cégvezető úrral közöltük, nem tudjuk elfogadni, hogy a cég gazdasági helyzetében a kollektív szerződés juttatásai jelentik a legnagyobb anyagi problémát. Véleményünk szerint a kollektív szerződés felmondása olyan lavinát fog elindítani, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek.

Már sokadszor elmondtuk cégvezető úrnak: a jó munkaügyi kapcsolatok nem abból állnak, hogy a cégvezetés tesz egy javaslatot, és ha azt mi nem fogadjuk el feltétel nélkül, akkor nem vagyunk konstruktívak, és a cég jövőjét veszélyeztetjük.

Sokszor kértük, hogy ugyanolyan információkkal rendelkezzünk, mint a cég vezetése, és akkor valószínűleg meggyőződéssel tudtuk volna a munkavállalók felé közvetíteni az esetleges nehézségeket.

Sérelmeztük továbbá, hogy többszöri kérésünk ellenére sem tartott munkásgyűlést, ahol szemtől szembe elmondhatta volna a munkavállalóknak hitelesen, hogy milyen helyzetben van a Dunaferr, milyen segítséget kér tőlünk, amelynek hatására tagságunk véleménye is másképp alakulhatott volna.

A munkáltató a munkavállalóknak is kiadott egy tájékoztatást az intraneten és a Postamesteren keresztül, amelyben a szakszervezeteket okolja a kollektív szerződés felmondásának egyik indokaként. Ezt határozottan visszautasítjuk, hisz mi mindent a tagságunk széles körének véleményét kikérve, az ő döntésüknek, érdekeiknek megfelelően tettünk és fogunk tenni a jövőben is.

Kedves Kollégák!

A Dunaferr történetében még ilyen nem fordult elő, ezért soha nem volt még olyan nagy szükség a kollektíva összefogására, hogy minden lehetőséget kihasználva, a hosszú-hosszú évek alatt felépített kollektív szerződésünk juttatásait közös erővel meg tudjuk őrizni.

Csak veletek sikerülhet!

Dunaújváros, 2020. augusztus 14.

a szakszervezetek képviselői

A LIGA Szakszervezetek álláspontja:

A LIGA Szakszervezetek visszautasítja a munkáltató azon állítását, hogy a Dunaferr-nél működő szakszervezetek munkája és magatartása eredményezte a gazdasági nehézségek mellett a kollektív szerződés felmondását, és felhívja a munkáltatót, hogy haladéktalanul kezdje meg egy új kollektív szerződés megkötésére vonatkozóan az egyeztetéseket. A szakszervezetek a jogszerű működés és a kollektív megállapodás nyújtotta munkavállalói juttatások biztosítása érdekében szálltak síkra mindvégig, mivel a munkáltató megsértette a kollektív megállapodást és nem biztosította határidőben az abban foglalt juttatások egy részét. A jogszerűtlenségre válaszként nem a jogszerű állapot helyreállítása történt, hanem a kollektív megállapodás felmondása.

A konföderáció részéről sérelmesnek tartjuk, hogy egy olyan időszakban, amely nem csak a munkáltatókra, de a munkavállalókra is nagyon súlyos terheket ró, olyan módon reagáljon a Dunaferr Zrt., hogy a meglévő munkavállalói juttatásokat jelentős mértékben tartalmazó kollektív megállapodást felmondja.

A LIGA Szakszervezetek mindenben támogatja tagszervezete a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet munkavállalók érdekében tett további törekvéseit, és reményét fejezi ki, hogy elindulhat egy új és hosszú távú megoldást jelentő egyeztetési folyamat a munkáltató és az érdekképviseletek között. Álláspontunk szerint a rendezés és a kialakult gazdasági, működési helyzet valós értékelése egy érdemi egyeztetés keretében mindkét fél, elsődlegesen pedig a munkavállalók érdekét szolgálja.