Néha az orvosoknak is kell a segítség

2020. augusztus 14-én dr. Tóth Judit Máriával, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökével beszélgettünk a MOSZ tagszervező kampányáról és törekvéseiről.

Néha az orvosoknak is kell a segítség

Júniusban a Magyar Orvosok Szakszervezete aláírásgyűjtést indított, annak érdekében, hogy a kormány vonja vissza az egészségügyi dolgozók külföldi utazására vonatkozó korlátozást. Dr. Tóth Judit Máriával, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökét kérdeztük, sikeres volt-e az akciójuk?

- Úgy gondolom, hogy ilyen megosztó témában egy hét alatt több mint tízezer aláírás egyértelmű siker, ezzel hatérozott üzenetet küldtünk a döntéshozóknak az alapjogokat korlátozó rendelkezés visszavonásáról. Fellépésünk hatására a korábban válasz nélkül maradt tárgyalási javaslatunkra reagáltak a minisztériumok. A petícióban említett korlátozás ugyan a veszélyhelyzet elmúltával automatikusan hatályát vesztette, ugyanakkor az akciónk a jövőre nézve is üzenetet hordozott, nevezetesen azt, hogy az alapjogok ilyen mértékű korlátozása nem állja ki a szükségesség és arányosság próbáját, illetve bármilyen hasonló rendelkezés előtt tárgyalni kell a szakszervezettel és a kamarával.

A hatékonyabb érdekérvényesítés, a beleszólás igénye hívta életre a Magyar Orvosok Szakszervezetének taglétszám-növelő kampányát?

- Igen, célunk az, hogy  reprezentatív szervezetté váljunk, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk képviselni az orvosok érdekeit. A MOSZ tagtoborzó kampánya január végén kezdődött, aminek következtében taglétszámunk jelentős növekedésnek indult. A tagdíjfizető tagjaink száma mára 2100 fő lett, de több száz további belépési nyilatkozatot kaptunk, így ma már közel 3000 fős tagság nevében tudunk nyilatkozni.

Milyen feladatmegosztást látsz szükségesnek a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete között?

- Nem választani kell a két szervezet között, jó együttműködést kell kialakítani, hiszen hosszú távon a feladatokat is jól el lehet különíteni. A kamara egy hivatásrendi testület, emellett egy sokkal nagyobb szervezet, amely kötelező tagsággal rendelkezik ésminden orvost képvisel. A szakszervezet elsősorban tagjait tudja képviselni, a feladata az általános érdekképviselet mellett elsősorban az, hogy munkajogi kérdésekben, a bértárgyalásokban szólaljon meg, iletve hogy kollektív szerződést kössön ágazati és helyi szinten. Úgy gondolom, mind a két szervezetnek fontos szerepe van, egymást tudjuk erősíteni.

Ezek szerint jó a MOSZ és a kamara közötti kapcsolat. Mely szervezetek segítettek még a kampányban?

- A kamara intenzíven segítette az  országos toborzókampányunkat: különböző online és nyomtatott felületeiken és a közösségi médiában is megjelent tájékoztatással támogatták a MOSZ építkezését. 

A további tagszervezésben, csoportalapításban segítséget kértünk a LIGA regionális referenseitől, mivel ők sokszor jó helyismerettel és széleskörű szervezési tapasztalattal rendelkeznek. Fordultak is hozzájuk a megalakuló csoportjaink: gyakorlati tanácsokat, adminisztrációs segítséget kértek tőlük. Szerencsére jó az együttműködés a tagszervezet és a konföderáció között.

Jelenleg a helyi toborzást szeretnénk folytatni. Segítenünk kell a munkahelyi csoportok megalakulását, az újonnan megválasztott tisztségviselők bevonásával. Célunk, hogy egy adott kórházban vagy rendelőintézetben minél nagyobb létszámmal legyünk képviselve, és megkezdődjön a párbeszéd a szakszervezet és a munkáltatók között.

A háziorvosok vállalkozók: őket hogyan lehet megszervezni?

- A MOSZ a hagyományos szakszervezeti működéssel ellentétben vállalkozó orvosokat is felvesz tagjainak sorába. A kb. 106 kórház mellett a több száz rendelőintézetben is sokan dolgoznak különböző jogviszonyokban, gyakran kvázi kényszervállakozóként. Szintén nagyon változatos keretek között működnek a háziorvosok, házigyermekorvosok, alapellátó fogorvosok is. Őket is szeretnénk képviselni, mert például a veszélyhelyzet alatt a kirendelhetőség kérdése, a különböző korlátozások, a külföldi utazás tilalma vagy a munkavédelmi kérdések minden orvost érintenek.

Milyen szakszervezeti struktúrát épít a Magyar Orvosok Szakszervezete?

- A létező kórházi csoportjaink mellett megyei csoportokat hoztunk létre, ahová az egyéni tagjaink beléphettek, köztük a magánellátásban dolgozók, a kisebb vállalkozások munkavállalói, és a nem hagyományos alkalmazotti státuszban dolgozó orvosok is. Jelentős tagsággal rendelkezünk pl. a Honvédkórházban, Veszprémben, Szegeden, megalakult a hajdú-bihar megyei és újjáalakulóban van a pécsi csoportunk, illetve bejelentkeztek csoportalapítási szándékkal pl. Szolnok és Székesfehérvár mellett a Debreceni Egyetemről és a Kenézy Kórházból is. Szeretnénk egy olyan struktúrát kialakítani, amely a legtöbb orvos csatlakozását teszi lehetővé.

Mit nyújt tagjainak a szakszervezet?

- A MOSZ munkajogásza valamennyi, munkavégzéssel kapcsolatos jogi kérdésben, jogvitában áll a tagok rendelkezésére. A szolgáltatás ingyenes és személyre szabott. Nagyon sokan keresték a munkajogi segítséget az elmúlt időszakban. Beadványok megírásában is segít és perképviseletet is vállal a szakszervezet. Ha a munkáltatók érzékelik, hogy jogi képviselő áll a tagjaink mögött, sokkal együttműködőbbek tudnak lenni... De más előnyei is vannak a csatlakozásnak, a tagok például a LIGA kártya által nyújtott kedvezményeket (vásárlási kedvezmények, üdülési kedvezmények, kedvezményes tankolás stb.) is ki tudják használni.

Egyik fő célunk, hogy a munkahelyeken a helyi tagszervezetek hatékonyan tudjanak tárgyalni a munkáltatókkal, és adott esetben kollektív szerződéseket is köthessünk, illetve hogy tárgyalópartnere legyünk a kormánynak.

Milyen szervezetekkel szeretne együttműködni a MOSZ?

- Más egészségügyi szervezetek felé is szeretnénk bővíteni az együttműködésünket, személyes véleményem, hogy a hatékony fellépéshez egyfajta ernyőszervezet lenne szükséges, amely az ágazati szakszervezeteket fogja össze. Azokkal a szervezetekkel, amelyek az elmúlt időszakban kritikátlanul nyilvánultak meg az orvosokkal kapcsolatban, nem látom lehetségesnek az együttműködést, ugyanakkor például a Független Egészségügyi Szakszervezettel (FESZ) közös szolidaritási közleménnyel és jótékonysági akcióval álltunk ki az orvosok és egészségügyi dolgozók számára ígért, egyszeri, bruttó 500 ezer forintos juttatás igazságtalanságai ellen. Ugyanis a rendkívül megosztó “jutalomból” számos, egészségügyi és szociális területen dolgozó is kimaradt.

Ha megújul a szervezet, megújul a vezetés is?

- Küszöbön áll a küldöttgyűlés összehívása - amelyet eddig a járvány miatt el kellett halasztanunk -, ahol tisztújításra is sor kerül. A cél az, hogy szeptember 12-én a kibővült tagság igényeinek leginkább megfelelő, tettre kész elnökséget válasszunk, mert az orvosok számára jó munkakörülményeket, optimális bérezést szeretnénk kiharcolni.

-k