A LIGA az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

2020. október 9-én a LIGA Szakszervezetetek közleményt adott ki az Egészségügyi szolgálati jogviszony törvény kapcsán, amelyben kéri, hogy a köztársasági elnök ne írja azt alá.

A LIGA az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

A LIGA Szakszervezetek Közleménye az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kapcsán

Az orvostársadalom, a LIGA Szakszervezetek, mint konföderáció és tagszervezete a Magyar Orvosok Szakszervezete is örömmel fogadta azt a kormányzati szándékot, amely a területen dolgozók illetményének rendezésére és a hálapénz kivezetésre irányult.

Sérelmesnek és elfogadhatatlannak tartjuk azonban, hogy a Parlament által 2020. október 6-án elfogadott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény beterjesztését nem előzte meg az érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetés, melynek eredményeként olyan jogszabály került elfogadásra, mely számos ponton sérti az új jogviszony hatálya alá kerülő munkavállalók érdekeit és teremt jogbizonytalanságot.

Több rendelkezésével is aránytalan korlátozást vezet be az egészségügyben foglalkoztatottakat érintően (például: munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás /kirendelés/ 1+1 éves időtartama; más keresőfoglalkozás létesítése), továbbá jelentősen és az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményeibe ütközően korlátozza a helyi és ágazati szakszervezetek jogosítványait, megtiltja a kollektív szerződéskötést és sajátos szabályok alapján kívánja biztosítani a sztrájkjog gyakorlását is, ezzel érdemben csorbítva a munkavállalói érdekképviseletek jogait.

A LIGA Szakszervezetek és a Magyar Orvosok Szakszervezete ezért kérte Áder János Köztársasági Elnök Urat, hogy a törvényt ne írja alá.

Javasoljuk, hogy kezdődjenek érdemi egyeztetések az érintett szakszervezetek és konföderációk, valamint szakmai szervezetek bevonásával, hiszen a helyzet mielőbbi rendezése nem csupán az ágazatban foglalkoztatottak, de álláspontunk szerint az egész magyar társadalom érdekét szolgálja.


Budapest, 2020. október 09.

LIGA Szakszervezetek


Letölthető dokumentumok:

KE levél-LIGA Szaksz.2020.10.07..pdf