Eredményes bérmegállapodást írt alá az EGYÜTT a Munkavállalókért Érdekvédelmi Szervezet

2021. január 28. napján eredményesen zárult az előző év novembere óta tartó bértárgyalási folyamat a Carmeuse Hungária Kft.-nél. A munkáltató kezdeti ajánlatához képest a szakszervezeti elváráshoz közelítve a felek végül 8 % -os mértékű garantált alapbér emelésben állapodtak meg.

Eredményes bérmegállapodást írt alá az EGYÜTT a Munkavállalókért Érdekvédelmi Szervezet

A béremelés végrehajtása során a megállapodás értelmében a munkáltató nem hajt végre differenciálást, vagyis valamennyi érintett munkavállaló (fizikai állományú dolgozók és szellemi nem premizált dolgozók) egyaránt 8 %-os fix béremelésben részesülnek.

A szakszervezet kifejezett kérésére rögzítésre került a megállapodásban egy garancia azon munkavállalókra akiknek bérét a 2021 évi garantált bérminimum vagy minimálbéremelés érinti. Őket a minimálbér és garantált bérminimum emelésen felül illeti meg a 8 % alapbér emelés.

A béremelés 2021. január első napjától kerül végrehajtásra.

A bérmegállapodás részeként rögzítették a felek, hogy a korábban megkezdett és folyamatosan zajló kollektív szerződés tárgyalásokat 2021. május végével eredményes megállapodással kívánják lezárni. Szakszervezet továbbra is bízik a kollektív szerződés tárgyalások eredményes lezárásában és a mindkét fél számára elfogadható megállapodás megkötésében. Ezt külön megerősíti a felek szerződésben tett erre irányuló vállalása.

Figyelembe véve a piaci viszonyokat, a munkáltató kezdő béremelési ajánlatát, a tárgyalási folyamat menetét ezt a megállapodást az érdekvédelmi szervezet képviselői egyértelműen előnyösnek értékelik a munkavállalók oldaláról.

“Ezúton is szeretnénk megköszönni a Liga Szakszervezetek elnöke által a munkáltató régióvezetője részére elküldött megkeresést, melyben szakszervezeti követelésünk indokoltsága mellett kiállt, ezzel is előmozdítva a tárgyalási folyamatot.“ - Fekete Attila EGYÜTT a Munkavállalókért csoportügyvivő

“Fontos megemlíteni a tárgyalási folyamattal összefüggésben, hogy a munkavállalók elszántsága, szervezettsége és összetartása nagyon komoly erőt képviselt ebben a folyamatban, amely a szakmai álláspontunk (Számszaki kimutatások, elemzések) mellett most is kiemelten fontos volt. A gyakorlat azt mutatja, hogy megfelelő szintű és mértékű tagsági támogatottság és összetartás hiányában továbbra sem tudnak eredményes bérmegállapodások megköttetni.“

Kerekes Edit dr. EGYÜTT a Munkavállalókért elnök, HR szakjogász

https://munkaugyek.org/index.php/8-hirek/244-ujabb-eredmenyes-bermegallapodast-irt-ala-az-egyutt-a-munkavallalokert-erdekvedelmi-szervezet