Mások az eszközeink, de a célunk ugyanaz

"Célom, hogy ha egy munkavállaló egy üzemi tanácstaghoz fordul, minden esetben naprakész tájékoztatást kapjon”- a TÉNYKÉP vállalati és európai üzemi tanácsokról, munkavállalói igényekről beszélgetett a  Kis Bálinttal, a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsának és egyben az Európai Üzemi Tanácsának elnökével.

Mások az eszközeink, de a célunk ugyanaz

- Mit jelent az, hogy Európai Üzemi Tanács?

- A MOL Csoport Európai Üzemi Tanácsa (EÜT) 25 fős testület. Tagjait és póttagjait a csoport tagvállalatainak üzemi tanácsai választják meg.  Az uniós direktíva előírásai alapján a tagvállalatok kétéves átlag létszáma alapján határozzák meg a képviselők arányát a testületben. Az EÜT irányító szerve az ügyvezető bizottság, mely 4 főből áll. A MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa pedig 13 fős, a munkavállalók által választott testület, azokat a munkavállalókat képviseli, akik a vállaltunk magyarországi telephelyein dolgoznak.

- Hogyan kommunikáltok az Európai Üzemi Tanácsban?

- A MOL Nyrt. üzleti nyelve az angol, de minden munkavállalónak alapvető joga, hogy a saját anyanyelvén tájékoztassák, ezért szinkrontolmácsok segítik a munkánkat. A vállalat azonban támogatja a nyelvtanulásunkat, és egyre többen érzik fontosnak, hogy a cég által választott közös nyelven tudjanak kommunikálni. Az EÜT támogatja tagjainak és póttagjainak, valamint az ÜT tagoknak az angol nyelvű képzését. Ezt fontosnak tartom, ahogy azt is, hogy az EÜT és az ÜT a problémák felvetése mellett szakmailag megalapozott javaslatokat is tegyen az asztalra.

- Jó, hogy kimondtad, mindenkinek alapjoga, hogy az anyanyelvén jusson hivatalos tájékoztatáshoz, mert ezen a téren a MOL-ban még akad tennivaló...

- Ez különösen a helyi szabályzatok esetében fontos. Abban az esetben, ha a munkavállalóink ezzel eltérő gyakorlattal találkoznak, bátorítom őket, hogy keressenek minket, jelezzék felénk. Várjuk az észrevételeket, visszajelzéseket és a javaslatokat a munkavállalóktól minden kérdésben, ami a munkájukkal, a munkakörülményeikkel és az üzemeltetéssel összefügg.

- A munkavállalók ismerik-e azokat, akikhez fordulhatnak?

- Eddigi tapasztalataink alapján a fizikai munkavállalók elég jól, a szellemi beosztásúak már kevésbé, az irodaházban dolgozók egy része pedig sajnos alig tájékozott az ÜT-vel kapcsolatban. Dolgozunk rajta, hogy ez fokozatosan javuljon. Amikor valaki belép a vállalathoz, a felvétel során tájékoztatni kell a rendelkezésére álló érdekképviseleti szervezetekről, az ÜT-ről és a szakszervezetekről. Mi a vállalati médiában rendszeresen beszámolunk az ÜT tevékenységéről.

- Mi történik, ha a munkáltató "üzletileg érzékeny" információt oszt meg az ÜT-vel? Arról hogyan egyeztettek a szakszervezetekkel és a benneteket megválasztó munkavállalókkal?

- Ez az jelenti, hogy a munkáltató és az ÜT között megfelelő, bizalmi alapú az együttműködés. A munkáltató a döntést megelőzően ad tájékoztatást, ami azt jelenti, hogy a döntésénél figyelembe veszi a munkavállalói véleményt az ÜT-től. Ha "bizalmasan" kell kezelnünk egy információt, az minden, az érdekképviseletben együttműködő partnerre vonatkozik, akit az ÜT ülésre meghívunk. Az ÜT-n belül szigorúan betartjuk ezt a szabályt. A munkánk során nem terjesztjük, nyomtatjuk és szórjuk ezen információkat, a munkánkhoz használjuk. Ez akkor tud jól működni, ha minden érintett szigorúan e szerint jár el. A döntés előtti fázisban még nem végleges információ a munkavállalók körében félreértést, indulatokat generálhat, ami rombolja a munkabékét, ez nem lehet célja senkinek. A szakszervezetek elnökei rendszeres meghívottjai az üléseinknek, így első kézből kapnak meg minden, az ÜT-ülésen elhangzó információt.

- Az ÜT egyik fontos szerepe, hogy megjelenítse, képviselje a munkavállalók véleményét egy-egy munkáltatói döntés meghozatala előtt. Hogyan ismeritek meg ezt a véleményt?

- Elsősorban a tagjainkon keresztül. Kapcsolatot tartunk a szakszervezetekkel, a munkavédelmi bizottságokkal, a Hídember-hálózattal. Bizonyos témákban érdemes lehet nyílt ülést tartani, amelyeken a munkavállalók részt vehetnek. Ilyenkor előre összegyűjtjük a kérdéseket és meghívjuk az illetékes vezetőket, hogy ők válaszoljanak. A kérdőív is alkalmas lehet a dolgozói vélemények megismerésére. Ez még nem bevett gyakorlat a munkánk során, tervezünk is ilyen célzott képzést a tagjainknak a munkajogi és a technikai feltételekről. Persze, a járvány sok ambíciónkat gátolja, meghiúsultak a területlátogatások is. Jobban kell támaszkodnunk a tagjainkra, akik sokszor a szabadidejüket is feláldozzák, hogy eleget tegyenek ennek a feladatnak.

- Az ÜT-nek együttdöntési joga van a szociális és jóléti keret felosztásában. Nőtt a vállalati segély iránti igény a pandémiával összefüggésben?

- Némileg emelkedett a kérelmek száma, és részben emiatt az ÜT a rendezvénytámogatásra szánt keretet is átcsoportosította a segélyezésihez. Két munkavállaló hirtelen elhalálozása és egy súlyosan beteg gyermek gyógyíttatása érdekében rendkívüli, emelt összegű segélyek kifizetéséről is határozott a segélyezési bizottság, amelyet a HR-igazgató támogatott és engedélyezett.

- Miben más az üzemi tanács és a szakszervezet?

- A szakszervezetek a tagságukat képviselik, míg az ÜT az egyik legmagasabb szintű munkavállalói érdekképviselet a vállalaton belül, amely a teljes munkavállalói kört lefedi, minden munkavállalót képvisel. Működésünket a Munka Törvénykönyve szabályozza. Az ÜT-nek együttdöntési és véleményezési joga van. Képviseli a munkavállalók érdekeit a felső vezetésben, és figyelembe veszi a munkáltató érdekeit is. Csak akkor lehet folyamatosan munkát biztosítani a munkavállalók számára, ha jól működik az üzlet: az ÜT a munkabéke intézménye. Kiemelt feladatunk a munkavállalói érdekképviselet, valamint a hiteles és gyors információközvetítés a munkavállalók és a munkáltató között. Konkrétan a kérdésre térve: valóban fontosnak tartom, hogy szorosan együttműködjünk a szakszervezetekkel. Mert ha mások is az eszközeink - a miénk a diplomácia és nem a munkaharc -, a célunknak ugyanannak kell lennie: a munkavállalók érdekeinek a képviselete.

Tenykep.hu