A fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál kialakult bérhelyzetről

Az elmúlt időszakban számos híradás jelent meg a különböző hírportálokon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalók bérhelyzetével kapcsolatban, melyre vonatkozóan a LIGA Szakszervezetek 2021 március 22-én, az érintett tagszervezeteivel egyeztetve az alábbi összefoglalást teszi közzé.

 Tesszük ezt azért, hogy egyrészt tájékoztatást adjunk tagjainknak, másrészt azért, mert ezek a fenti híradások és nyilatkozatok több esetben is téves megállapításokat tartalmaztak és egyesek megpróbálták rossz színben feltüntetni konföderációnkat és tagszervezeteinket, amelyet elfogadhatatlannak tartunk.

Nézzük a valós tényeket:

1., Tagszervezeteink mindegyike helyben a munkáltatónál kezdeményezte a 2021-es évre vonatkozó bértárgyalásokat.

Jelenleg egy munkáltatónál az egyeztetések folyamatban vannak, a szervezet vezetőjének tájékoztatása alapján minden remény megvan a megállapodásra. Egy másik munkáltatónál 2021-re már végrehajtották a bérfejlesztést a tagszervezetünk által korábban több évre megkötött keretmegállapodás alapján történt megegyezésnek megfelelően.

2., Azon munkáltatók és tagszervezetek esetében, ahol bérmegállapodás nem jött létre erre az évre vonatkozóan:

- a LIGA Szakszervezetek érintett tagszervezetei a konföderációval közösen írásban megkeresést juttattak el a Főpolgármester, mint tulajdonosi képviselő részére a bérhelyzet rendezése, a háttér-finanszírozás biztosítása és a tárgyalások megkezdése érdekében. A Fővárosi Önkormányzat részéről Főpolgármester Úr azonnali válaszában jelezte, hogy a tárgyalások lefolytatására az általános helyettesét jelölte ki, akinek a vezetésével tagszervezeteink és az ún. bérszövetség szervezetei együttes személyes illetve online jelenlétében került sor az egyeztetésre. A főváros leszögezte, hogy elsődlegesnek tartja a munkahelyek megőrzését, a csoportos létszámcsökkentés elkerülését. Forrás jelenleg bérfejlesztésre számításai szerint nem áll rendelkezésére, ezért bérajánlatot 2021-re nem tud tenni. Megérti a kialakult helyzet súlyosságát, jogosnak érzi a dolgozói, szakszervezeti felvetéseket. Felvázolt körülményei alapján ígéretet kizárólag arra vonatkozóan fogalmazott meg, hogy amennyiben 2021.július 1-jével a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó ismételten csökkentésre kerül, úgy annak mértékét bérfejlesztésre fordítja. A felek a további egyeztetést rögzítve álltak fel a tárgyalóasztaltól, egységesen leszögezve, hogy semmilyen körülmények között nem elfogadható a 0%-os bérajánlat, amely súlyos reáljövedelem-veszteséget jelent a munkavállalók számára.

- levélben fordultunk a Miniszterelnök Úr felé is, kezdeményezve hogy a kormány fővárossal folytatott tárgyalásai során a munkavállalói érdekek, a bérfejlesztés lehetősége prioritást élvezzen, nyújtson a kormány kifejezetten erre a célra szánt támogatást az önkormányzat részére.

A LIGA Szakszervezetek szükségesnek látja hangsúlyozni, hogy tagszervezetei ugyan nem tagjai az ún. bérszövetségnek, azonban minden érintett tagszervezete, valamint a konföderáció elnöke is, akik részt vettek a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviselőjével folytatott egyeztetésen, késznek mutatkoztak a szakszervezeti együttműködésre és a közös fellépésre.

Sajnálatos tény, hogy a bérszövetség a későbbiekben sem kereste az együttműködés lehetőségét, mely azonban nem zárja ki az azonos követelések mentén történő egyeztetett fellépést, amelyre a LIGA Szakszervezetek mindig nyitott volt. Nem tolerálja azonban azt, hogy egyes szakszervezeti vezetők a LIGA tagszervezeteiről elfogadhatatlan stílusban nyilatkozzanak, tegyenek a saját tisztségükhöz is méltatlan kijelentéseket. Ez éppen nem az együttműködésről és a dolgozók érdekében tett sikeres fellépésről szól, amennyiben valóban az a tényleges cél. A LIGA Szakszervezetek részéről változatlan a nyitottság a közös munkavállalói igények megoldását szolgáló fellépésre, azzal, hogy mi minden érintettet egyenrangú partnerként kezelünk (még akkor is, ha állítólag már „nem divat”) mert álláspontunk szerint más nem szolgálhatja a fenti problémák megoldását. A szakszervezetek számára elsődleges cél a dolgozói bérpozíciók megfelelő szintű kialakítása, a munkahelyek megőrzése és a munkafeltételek javítása, hiszen ez utóbbi területen is számos elmaradást kell felszámolni. Bízunk abban, hogy mindenki más is ezt tartja szem előtt.

LIGA Szakszervezetek