EVDSZ: Nincs ágazati bérmegállapodás

Nehéz helyzetbe került a villamosenergia-ipari szociális párbeszéd, mert a szociális partnereknek nem sikerült olyan kompromisszumos megoldást találni, amely révén megszülethetett volna 2021. évre vonatkozóan a villamosenergia-iparban a Bér- és Szociális Megállapodás.

A tárgyalások még 2020. november 20-án elkezdődtek.

1.) A munkavállalói oldal első ajánlata 8-8% volt a minimálbér és átlagkereset növekedése vonatkozásában, ezzel szemben a munkáltatói oldal 3,5%-os ajánlást tett.

A munkavállalói oldal bérmegállapodás tervezetét a munkáltatói oldal a keresetnövelésre és a villamosenergia-ipari minimálbérekre vonatkozó ajánlás kivételével elfogadta. A szakszervezetek előterjesztésben mutatták be, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe az ajánlás megfogalmazása során:

 • Az országos bértárgyalásokon a konföderációk követelése 10% körüli minimálbér és garantált bérminimum emelésről szólt. A követelés mértéke még így is elmaradt a visegrádi négyeknél végrehajtott minimálbér emelkedések mértékétől. A reálbérek emelkedését szorgalmazó javaslatukat a korábbi kormányzati nyilatkozatra alapozták.
 • Figyelembe vették az európai minimálbérre készült tervezett ajánlást, ahol két mutató alapján számítható ki az európai minimálbér az adott országra vonatkoztatva, mint az átlagkereset 50%-a és a medián 60%-a, melytől Magyarország el van maradva. A 10% körüli keresetnövekedésre tett javaslat is csak a további leszakadás növekedését lassította volna.
 • Az ágazatban a 2021. évi bérfejlesztések fedezetét a reálbérek jelentős növekedésében és a második félévben a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkenésében láttuk.
 • Figyelembe vettük az E-ON kétéves bérmegállapodását is, amely 2021-re is 5+5% bérfejlesztést tartalmaz. Úgy gondoljuk, hogy visszafogott ajánlást adtunk meg a javaslatban.
 • A gazdaság leállását és a jelentősen csökkenő villamosenergia fogyasztást vizionáló félelmek nem következtek be. Az EBITDA mutatók alapján az iparág eredményes.

A munkáltatói oldal álláspontjának alátámasztására kifejtette, hogy

 • A gazdaság visszaesése a villamosenergia fogyasztás csökkenésével is járt, hiszen azok a vállalkozások, amelyek nem működnek, vagy tönkrementek azok nem fogyasztanak. Komoly negatív gazdasági és üzleti hatása van a járványnak a társaságok működésére, és azt prognosztizálják 2021-re nézve, hogy ez a helyzet tovább fog romlani.
 • Azt gondolják, hogy a munkaerőpiaci helyzet megváltozott, abban az értelemben, hogy sokkal magasabb a munkanélküliek száma. Nagyon pozitívnak tartják, hogy az iparágban meg tudták tartani a munkaerőt, és csak arra kell törekedni, hogy ez így is maradjon.
 • Nyilván a vállalataik nyereségesek, mert ha nem lennének, már tönkrementek volna, vagy eladták volna azokat. Ha valaki befektet, akkor azt szeretné, hogy megtérüljön az általa befektetett tőke, ez hozzátartozik a kapitalizmus természetrajzához, így tudnak a vállalkozások fennmaradni.

A munkavállalói oldal kifejtette, hogy a kapitalizmusnak valóban az az alapja, hogy a befektetett tőke eredményt hozzon, de a kapitalizmusnak az is ismérve, hogy van szociális párbeszéd és a munkavállalók is részesednek az eredményekből a bérük révén.

A Felek megállapodtak abban, hogy az országos megállapodás ismeretében folytatják a bértárgyalást.

Az országos bértárgyalás és megállapodás tényei:

 • A VKF-en belül 2020. novemberétől folytak a tárgyalások a 2021–es minimálbér/szakmai bérminimum megállapítása érdekében.
  A munkáltatók eredeti ajánlata 0(!!!)%, a munkavállalók követelése 10% volt. A munkáltatók legutóbbi ajánlata 3(!!!) százalék, a munkavállalói igény 6,5%.
 • A Kormány „előkelő idegen”-ként szemlélte a felek közötti iszapbirkózást. Gyakorlatilag időhúzásra, kifárasztásra játszott annak ellenére, hogy Magyarországon az állam a legnagyobb munkáltató... és nem utolsó sorban a gazdaság irányításáért felelős szerv, valamint a közhatalom egyik birtokosa. Ennek következtében is a minimálbér csak 2021. február 1. napjától került megemelésre.

2.) Az országos bérmegállapodás (2021.01.25-én került aláírásra a 2021.02.01. hatályos 4% minimálbéremelés) lezárását követően a Felek folytatták a felfüggesztett tárgyalást.

3.) Az országos bérmegállapodás megkötését követően a munkavállalói oldal kezdeményezte a tárgyalások folytatását, fenntartva a 8-8%-os korábbi javaslatát, míg a munkáltatói oldal 4-4%-ra emelte a saját ajánlatát.

4.) A tárgyaláson a munkavállalói oldal a megállapodás érdekében csökkentette a javaslatát 6-6%-ra, de a munkáltatói oldal bejelentette, hogy nem kíván eltérni a korábbi 4-4%-os ajánlásától, és más megoldásokról sem voltak hajlandóak tovább tárgyalni. Bejelentették, ha nem fogadja el a munkavállalói oldal az ajánlatot, a munkáltatói oldal érdekmúlásra hivatkozva lezártnak tekinti a tárgyalásokat.

5.) A munkavállalói oldal nem utasította el és nem is fogadta el a diktátumként is megfogalmazható ajánlatot és bejelentette, hogy a döntéshozó fórumai elé viszi a javaslatot.

Ezt követően került sor az EVDSZ Rendkívüli Szövetségi Vezetőségi ülésére 2021.02.24. napján. Ekkor a tárgyalások eddigi menetének és az aktuális helyzet ismertetésén túl az is ismertetésre került, hogy az országban ez évben megkötött bérmegállapodások, bértárgyalások béremelési mértékei átlagosan 5-6%-osak és jellemzően áprilistól vagy májustól hatályosak. Elhangzott, hogy míg a tavalyi évben kedvezõbb megállapodásokat lehetett kötni erre az évre, addig sok helyen most 0%-os ajánlattal szembesülnek a munkavállalók (pl. önkormányzati cégek).


A VTMSZ által elküldött 2020-as évi adatok súlyozott átlaga 7,8%-os keresetnövekedést mutat. Az is elhangzott, hogy a munkáltató bejelentését komolyan kell venni és ha nem fogadják el a 4-4%-os ajánlást, akkor nem lesz több bértárgyalási forduló és a tárgyalást a munkáltató érdekmúlásra hivatkozva lezártnak fogja tekinteni. Részletesen bemutatásra kerültek a döntést elősegítő szempontok és felhívták a jelenlévők figyelmét a megállapodás - 4-4%-os ajánlási tartalmú - megkötésének előnyeire, a lehetőségeire, de nem titkolták annak gyengeségeit, és a veszélyeit sem!

A megállapodás aláírását erősítő érvek voltak:

 • az ágazati együttműködés újabb konkrét példája, amit nem sok iparág mondhat el magáról;
 • az országos minimálbér megállapodáshoz képest január elsejétől kötelezően 4-4%-kal emelkedne a minimálbér és az ágazatban a szakképzett minimálbér,
 • a bérajánlás segítené a csoportszintű és a helyi bérmegállapodások létrejöttét,
 • a bérajánlás hiánya hátráltathatja azokat, akiknek még nincs 2021-re bérmegállapodásuk,
 • a megállapodás elősegítheti az ágazati szociális párbeszéd működését és fenntartását,
 • 2022-re nézve a 2021-ben megemelt minimálbérek bázisadatok lennének, – a megállapodás – az országban egyedülállóan – a kiterjeszthető hatálya miatt érvényes lesz az egész ágazatra.

A javasolt megállapodás aláírása ellen szóló érvekről is szó esett:

 • A munkáltatói ajánlat mértéke alacsony, ami annak ismeretében, hogy a villamosenergia-ipart gazdaságilag nem sújtotta nagymértékben a pandémia, nehezen magyarázható.
 • A pandémiás helyzetben vállalt rugalmas rendelkezésre állás miatt nagy a tagság várakozása az erkölcsi elismerésen túl az anyagi elismerésre is, ezért várható lesz a szakszervezeti tagság egy részének jogos elégedetlensége a mérték miatt, amit az érvek bemutatásával kezelni kell.
 • A megegyezés veszélyei továbbá, hogy – a tárgyalási körülményekre tekintettel az aláírás miatt meggyengülhet a szakszervezetek helyzete a szociális párbeszédben és romolhat a szakszervezetek megítélése a tagság és a munkavállalók körében is.

Az EVDSZ Elnöke arra kérte a jelenlévőket, hogy gondolják át milyen következményei lennének a megállapodás hiányának és csak akkor utasítsák el az ajánlást, ha annak elfogadásából valamely szervezetnek és az ott dolgozó munkavállalóknak kifejezett hátránya származna. Végül az SZV előzetes szavazást tartott a 2021. évi bérmegállapodásra vonatkozó munkáltatói javaslatról. Így a szavazás érvényes, de eredménytelen volt.


A fentiek szerint a Szövetségi Vezetőség a 2021. évre vonatkozó Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás végleges munkáltatói ajánlata tekintetében nem hozott érvényes döntést.

A munkavállalói oldal 2021. február 26-án tájékoztatta a munkáltatói oldalt a végleges javaslatukról való előzetes döntésről, melyben kifejtette:

A munkáltató utolsó ajánlatának mértéke méltánytalanul alacsony a villamosenergia-ipari munkavállalók számára. Méltánytalanul alacsony azok számára, akik munkájukkal a pandémiás helyzetben is lehetővé teszik a biztonságos villamosenergia ellátást mind a gazdaság, mind a lakosság számára és egyúttal biztosítják a tisztes hasznot a tulajdonosok számára. Teszik ezt fokozott kockázatot vállalva és a helyzet és a munkáltató által elvárt rugalmasság felvállalásával.

Ezen munkájuk elismeréseként – többek között - nekik is köszönetet mondott Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli miniszter, illetve Kóbor György az MVM Zrt. Elnök-vezérigazgatója.

A munkavállalók azonban az erkölcsi elismerésen túl az anyagi elismerést is várják munkájuk ellenértékeként, amit az elhangzott vélemények szerint az utolsó munkáltatói javaslat nem fejez ki!

A munkavállalói oldal 2021. március 12-én tájékoztatta a munkáltatói oldalt a végleges bérajánlatról szóló írásbeli szavazás eredményéről, melyben kifejtette:

Mi ezúton is megerősítjük, hogy továbbra is készek vagyunk akár most, akár később a tárgyalásokat folytatni, hogy mégiscsak létrejöhessen az ágazati bérmegállapodás 2021. évre a villamosenergia-iparágban. Erre tekintettel megküldöm legújabb ajánlatunkat a 2021. évre vonatkozó Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodásra."

Ez az ajánlat – elfogadva a 4-4%-os munkáltatói javaslatot – kiegészítette a megállapodást azzal, hogy amennyiben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték az adóalap, illetőleg a juttatások adóalapként meghatározott összegének 15,5 százalékáról 13,5 százalékra csökken, abban az esetben automatikusan, a csökkentés hatálybalépésével egyidejűleg az ágazati bérminimum értékek további 1%-kal növekednek és az keresetnövekedési ajánlás 5%-ra módosul.

A javaslat arra is kitért, hogy a Felek ajánlják továbbá a szociális partnereknek, hogy a releváns 2021. elsõ félévi gazdasági adatok ismeretében folytassanak tárgyalásokat a további bérfejlesztési lehetőségekről.

A munkáltatói oldal 2021. március 16-án válaszolt a tájékoztatásra és az újabb ajánlatra, melyben jelezte, a VTMSZ tudomásul vette tájékoztatásunkat, és megerősítették, amit az utolsó tárgyalási fordulón is közöltek: a 2021. évi bértárgyalásokat lezártnak tekintik.

A szakszervezetek véleménye szerint, a leírtak egyértelműen megerősítik, hogy a munkavállalói oldal mindent vagy még annál is többet megtett annak érdekében, hogy a villamosenergia-iparban folytatott szociális párbeszéd hagyományainak megfelelően létrejöjjön 2021. évben is az ágazati Bér- és Szociális Megállapodás.

Meggyőződésünk, hogy nagyban segíthette volna a megállapodást, ha a munkáltatói ajánlat figyelembe veszi, hogy

 • a villamosenergia-ipart a pandémiás helyzet alig sújtotta a tavalyi évben, az elvárt EBITDA a legtöbb társaságnál realizálódott, ahogy ebben az évben is várható a teljesülése,
 • az országos megállapodás tartalmaz egy automatizmust, ha a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13,5%-ra csökken,
 • az iparág jelentős részében 2021. évre az ajánlott mértéknél magasabb %-os mértékû bérmegállapodások születtek,
 • a munkavállalók és a szakszervezetek által elvárt mérték megadása a villamosenergia-ipar rövid- közép- és hosszú távú nyereséges működését nem lehetetlenítette volna el,
 • a várható infláció mértéke valószínűleg magasabb lesz, mint a tervezett,
 • a bérek vásárlóerejét csökkenti a forint folyamatos gyengülése is.

Ugyancsak segítette volna a megállapodást, ha a munkáltató a tárgyalásokat nem tekinti lezártnak az ajánlatának el nem fogadása esetén. Ebben az esetben kereshettük volna a kompromisszumok lehetőségét, tárgyalhattunk volna esetleg egy kétlépcsős vagy egy reálbérkereset növekedés %-áról szóló megállapodásról.

Reméljük, a jövőben a szociális partnerek közös érdeke, bölcsessége lehetővé teszi, hogy tovább folytatódjanak a villamosenergia-iparban folytatott szociális párbeszéd példa értékû hagyományai, hogy a VKSZ-ben közösen elfogadott célok megvalósulása érdekében (pl. a munkabéke megtartása, a villamosenergia-ipari munkavállalók tradicionálisan kedvező javadalmazási pozíciója megőrzésének gazdálkodási feltételektől függő elősegítése) megkötésre kerülhet minden évben a BÉR- és Szociális Megállapodás!

Dr. Szilágyi József

EVDSZ elnök