Munkaerőpiaci összefoglaló

2021. május 18-án tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a 2021. év első negyedévére vonatkozó GDP-adatokat. Ennek alapján látható, hogy az előző év hasonló időszakához képest, a nyers adatok szerint 2,3%-os volt a visszaesés (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint -1,8%).

Munkaerőpiaci összefoglaló

Az előző negyedévhez képest, az elemzői konszenzust jócskán meghaladva, az eredmény +1,9%. Ezzel az adattal EU-szinten a negyedik legnagyobb negyedéves növekedést produkálta a magyar gazdaság (Románia 2,8%, Bulgária 2,5%, Ciprus 2% - Eurostat).

kép2.png [md-600]

Forrás: KSH

Előrejelzések 2021-re

Mutató                       Kopint-TÁRKI                     GKI
GDP                                      4,5%                            4,3%
Bruttó keresetek              7,5%                            5,9%
Munkanélküliség             4,0%                            4,5%
Infláció                                4,1%                             3,9%

A teljes munkaidőben dolgozók bruttó keresetei 2020 utolsó hónapjaiban is dinamikusan emelkedtek, így éves átlagban a vizsgált munkáltatói körben 9,7 százalékkal nőttek, ami a reálkeresetek 6,2 százalékos bővülését eredményezte. A válság közepette is dinamikus mért béremelkedéshez néhány torzító tényező is hozzájárul, ugyanakkor az alkalmazotti létszám-csökkenés miatt még a hivatalos adatokból számított nettó reálkereset-tömeg is csak minimálisan nőtt tavaly. Más a helyzet viszont idén januárban, miután jóval enyhébb létszámvesztés és átmenetileg alacsonyabb infláció mellett a nominális keresetek továbbra is 9% feletti ütemben nőttek, a tavalyinál sokkal szerényebb minimálbér-emelés ellenére. Az év további részében lassulás várható, de az éves ütem így is meghaladhatja a 7%-ot.


kép3.png [md-600] 

Forrás: KSH

kép4.png [md-600] 

Forrás: KSH

A foglalkoztatottak száma a tavalyi harmadik negyedév után a negyedik negyedévben is 0,6%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Vagyis a foglalkoztatottság dinamikája nem javult tovább, sőt az idei év elején romlani kezdett: februárban a foglalkoztatottak számának csökkenése 2,2%-os volt. A munkanélküliségi ráta januárra 5%-ra emelkedett, majd februárban 4,5%-ra, márciusra pedig 4%-ra mérséklődött. Érdemi javulásra az év második felében kerülhet sor, de összességében az éves átlagos munkanélküliségi ráta aligha lesz a tavalyi 4,1%-nál sokkal alacsonyabb.


kép5.png [md-600] 

Forrás: KSH

Az idei évben a minimálbér és a garantált bérminimum további emelése szempontjából fontos tényező, hogy a szociális hozzájárulási adó csökkentésére milyen további lehetőségek vannak (az eddigi csökkentéseket az alábbi táblázat tartalmazza).

A szociális hozzájárulási adó mértéke

2012. január 1 - 2016. december 31.       27%
2017. január 1 - 2017. december 31.        22%
2018. január 1 - 2019. június 30.               19,5%
2019. július 1- 2020. június 30.                  17,5%
2020. július 1-jétől                                       15,5%

Forrás: NAV

Az év elején megkötött országos bérmegállapodás szerint amennyiben az év közben a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) a jelenlegi 15,5 százalékról, 13,5 százalékra csökken, akkor a minimálbér automatikusan havi bruttó 169 ezer, míg a garantált bérminimum havi bruttó 221 100 forintra emelkedik.

A szociális hozzájárulási adó mérséklése tekintetében továbbra is a 2016-ban megkötött bérmegállapodás rendelkezései az irányadóak, amelynek 6. pontja szerint 2019-től kezdődően összesen négy alkalommal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. A csökkentés az alábbi módszertan alapján valósul(t) meg. Minden egyes alkalommal 2 százalékponttal azon naptári negyedévet követő második negyedév első napjától csökken tovább, amely negyedévben a reálkereseti mutató legalább 6 %-kal emelkedik a megelőző csökkentést (2020. július 1.) megalapozó negyedévhez (2020. I. negyedév), első alkalommal 2018. első negyedévéhez képest.

 kép6.png [md-600]

Forrás: KSH

kép7.png [md-600]
 

Forrás: KSH

Ahogy a fenti, reálkeresetek alakulását mutató táblázatból kitűnik, 2020. második felétől a reálkeresetek alakulása az előző év hasonló időszakához képest elérte illetve jelentősen meghaladta a 6%-ot (2019-ben éves átlagban 7,7%, 2020-ban 6,2% volt a reálkeresetek emelkedése), amely küszöbértékhez, mint feltételhez a megállapodás a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését köti. A 2021. év januárjában és februárjában is 6,6-6,6%kal emelkedtek a reálkeresetek. Amennyiben márciusban is eléri a reálkeresetek emelkedése a 6%-ot, 2021. július 1-től a szociális hozzájárulási adót újabb 2%-kal, 13,5%-ra kell mérsékelni. Ez egyszersmind azt is jelentené, hogy mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum automatikusan emelkedne, az előbbi 167.400,- Ft-ról 169.000,- Ft-ra, az utóbbi 219.000,- Ft-ról 221.000,- Ft-ra.