7 hónap után kollektív szerződés

2021. szeptember 24-én a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete Kollektív Szerződést kötött a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-vel. Lázár Lászlóné, a szakszervezet elnöke elmondja, a szerződés immár  a Főtáv dolgozói mellett a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Budapesti Temetkezési Intézet, a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. és a Főkert nonprofit Zrt. munkavállalóira is vonatkozik.

7 hónap után kollektív szerződés

– Már 27 éve dolgozom dolgozom szakszervezeti vezetőként, de nem kötöttem még ilyen nehezen kollektív szerződést – válaszolja az aláírás után Lázár Lászlóné, a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete elnöke, majd hozzáteszi – hét hónapos tárgyalássorozaton vagyunk túl. Egyedülálló volt az a munka, amit az elmúlt időszakban végeztünk, mert 5 Társaság Kollektív Szerződését hoztuk úgy össze, hogy a beolvadás után minden munkavállaló ugyanazokat a juttatásokat kapja, mint korábban. Ebben nagy szerepe volt a munkáltatónak is, mert végig elkötelezett volt abban, hogy a juttatásokat továbbra is megkapják a dolgozók. 

Már márciusban elkezdtük a tárgyalásokat, öt társaság kollektív szerződéstét kellett beolvasztani a FŐTÁV-éba. Úgy kezdtük a munkát, hogy módosítottuk a Főtáv kollektív szerződését. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy egy munkavállaló se kapjon kevesebb juttatást, mint az összeolvadás előtt. Szerencsére a munkáltató is elfogadta ezt az álláspontot. Ugyanakkor problémát jelentett, hogy voltak olyan kollektív szerződések, amelyek felett eljárt az idő: ezeket a mai jogszabályokhoz kellett igazítani.

A FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete volt a kollektív szerződést kötő fél, de a törvényt betartva együtt tárgyalt a BKM-nél működő HVDSZ 2000 Szakszervezettel. A létrejött kollektív szerződés három fő elemből tevődik össze: általános részből, amely minden munkavállalóra vonatkozik, a FŐTÁV divízió munkavállalóira vonatkozó részből és függelékekből, amely az adott beolvadó társaságok munkavállalóinak helyzetét rendezi.

Amikor kész lett az egyezség, szeptember 7-én a nagyválasztmány fejezetenként tárgyalta meg, és fogadta el a módosításokat. Így már nem volt akadálya, hogy szeptember 24-én aláírjuk a végleges megállapodást.

A juttatások nem egységesek

Arra a kérdésre, hogy most már hátra dőlhet-e a szakszervezet, Lázár Lászlóné tiltakozott: – Egységes lett a kollektív szerződés, de mindez egyelőre nem jelenti azt, hogy a juttatások egységesek lettek. 2022-re szeretnénk egységesíteni a kollektív szerződést, ezért már most elkezdjük a függelékeket rendezni. A cél az, hogy azonos elveken alapuló, azonos mértékű juttatásokat kapjanak a munkavállalók. Egységes rendszert szeretnénk kialakítani a munkarendek, a munkaidő, a bérek és a szociális juttatások kérdésében is. Mindennek december 31-ig készen kell lennie.

A FŐTÁV Kollektív Szerződésében a munkatársak juttatásai a munkaszerződésükben meghatározott alapbérre épülnek, amely a munkavállalók számára állandóságot biztosít és a munkabérek elszámolása jól ellenőrizhető. Ennek megfelelően olyan bérpótlékokat tartalmaz a bérrendszer, amelyeket jogszabályi előírások kötelezővé tesznek és amelyek az alapbérbe nem építhetők be.

Ez a többi beolvadó társaságnál nincs így. Általában a munkavállalók alapbére kevesebb, a bérpótlék rendszerük nehezen kezelhető, a munkavállalók részéről nehezen követhető, és kisebb biztonságot jelent számukra. A munkáltató határozott, általunk is támogatott szándéka, hogy a bérrendszert a FŐTÁV-nál már bevált rendszerhez igazítsa, úgy, hogy az érintett munkavállalók ne keressenek kevesebbet.

Az eddig a tárgyalások elve az volt, hogy a munkavállalók ne járjanak rosszul az új szerződéssel; szeretnénk, ha jövőre jól is járnának – teszi hozzá a szakszervezeti vezető.   

Arra kérdésre, milyen a fogadtatása a kollektív szerződésnek Lázár Lászlóné elmondja, amikor a kollégák megkapták a tájékoztatást gratuláltak, örültek, mert ez a szerződés számukra biztonságérzetet ad. Mivel a társaságok közül néhányban jelentős bérelmaradás tapasztalható, várható, hogy az alacsony jövedelmek is közeledni fognak a többi, most már egy vállalatnál dolgozó munkavállaló jövedelméhez.  

További gondot okoz – magyarázza a szakszervezeti elnök –, hogy az bérpolitikai irányelv, amelyet több szakszervezet az önkormányzattal kötött, a Főtávra nem vonatkozik. Teljesen különböző bérfejlesztésben illetve jutalmakban részesültek eddig a dolgozók. Mindezt egy 3 éves bérmegállapodásban szeretnénk véglegesen rendezni. Előttünk újabb hosszú tárgyalássorozat áll, de bízunk benne, hogy minden kérdést meg tudunk oldani.

l-