A tisztes munka világnapja

Október 7-én, a Tisztes Munka Világnapján a LIGA Szakszervezetek csatlakozik az Európai Szakszervezeti Szövetség kampányához, amely ebben az évben az úgynevezett platformvállalatok munkavállalóinak jogaiért, vagyis az egyéni-, sokszor kényszervállalkozók jogaiért emeli fel a hangját.

A tisztes munka világnapja

Az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint a platformmunka térnyerése az önfoglalkoztatás és a nem hagyományos munkaviszonyok kialakulásához köthető. Az európai kezdeményezésnek ezért a nem szabványos munkavállalók és a platformvállalatokban dolgozók (beleértve az önálló vállalkozókat is) védelmére is kell figyelnie, mert ebben az értelemben egy zenész, egy kézbesítő, egy újságíró vagy egy takarító ugyanabban a helyzetben van:

Sújtja őket a szociális védelem hiánya, a szervezettség és a kollektív alku nehézségei és képtelenek érvényesíteni a tisztességes jövedelemhez való jogukat. Függetlenül attól, hogy munkavállaló, autonóm vagy (kényszer) vállalkozó, nem szólhat bele érdemben a szerződésébe. Olyan munkavállalókról van szó, akiknek nincs valós lehetőségük jogaik érvényesítésére, különben másnap nem hívják őket.

A platformmunka a nem hagyományos foglalkoztatási formák körébe tartozik, amelyeket a cégek alkalmaznak a kereslet ingadozásaihoz és a költségek megtakarításához, ami a munkavállalók bizonytalanságának növekedéséhez és kiélezett bérversenyhez vezet. Hozzá kell tenni, hogy egyes platformvállalatok tevékenysége olyan ágazatokban működik, ahol gyakori a feketemunka, az alacsony bérek és a visszaélések. A platformvállalatok szabályozása nem lehet ürügy arra, hogy minden platformon dolgozót tévesen önálló vállalkozónak minősítsenek.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség ezért minden munkavállalónak - ideértve minden nem szabványos jogi helyzetben lévő munkavállalót - ki akarja harcolni a szervezkedés jogát, a szakszervezeti képviseletet és a kollektív tárgyalásokat, a minimálbérhez való hozzáférést, a szociális védelmet és a munkakörülmények tiszteletben tartását – beleértve az önálló vállalkozókat is.

Az európai szövetség szerint az őket foglalkoztató vállalatokat munkáltatóként kell elismerni, és minden jogi kötelezettséggel együtt jár, amely a jövedelemadó megfizetése, a szociális védelem finanszírozása, az egészségért és biztonságért való felelősség, a kellő gondosság és a vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében tartozik, és a nekik munkát végzőket - még akkor is, ha vállalkozók - el kell ismerni munkavállalóként.

A LIGA Szakszervezetek ezért október 7-én flashmobot szervezett a hozzá csatlakozott Futárok Érdekvédelmi Szervezetével a budapesti Széll Kálmán téren, hogy felhívja figyelmet ezen munkavállalói csoport helyzetének javítására.  

A LIGA Szakszervezetek a Tisztes Munka Világnapján a nemzetközi szövetség felhívása kapcsán hangsúlyozza: amellett, hogy a nem hagyományos foglakoztatásban foglalkoztatottakért kiáll, továbbra is küzd a magyar munkavállalók jogainak erősítéséért, azért, hogy a Munka törvénykönyve kritikus pontjai módosításra kerüljenek, és azért, hogy a munkáltatók tartsák be a munkavédelmi szabályokat. A LIGA Szakszervezetek továbbá fellép a sztrájkjog korlátozások nélküli gyakorlásáért, a munkafeltételek további javításáért, a munkajogi szabályok betartásáért, valamint azért a bérért, amely lehetővé teszi, hogy a magyar munkavállalók tisztes módon tudják magukat és családjukat eltartani.