8+1 százalékos bérmegállapodás az MVM csoportban

Az MVM Igazgatósága 2021. december 15-én hagyta jóvá az MVM Csoportra vonatkozó 2021-2023. évre érvényes hároméves bérmegállapodás, illetve a szociális- és jóléti célú megállapodás módosítását. Hatvani Jácint, az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség elnöke a munkavállalók számára kedvező eredményekről számolt be.

Hatvani Jácint elmondta, az MVM Csoport munkavállalói és munkáltatói oldala többfordulós egyeztetést folytatott a nyár folyamán megkötött, 2021-2023 évekre szóló bérmegállapodás felülvizsgálata és a 2022. évi szociális- és jóléti célú megállapodás megkötése tárgyában.

Az MVM menedzsmentje és az érdekképviseletek – figyelembe véve az általános gazdasági környezet hatásait és az aktuális pandémiás helyzetet – 2021. november 26-án két megállapodást kötöttek. Egyrészt kiegészítették az MVM Csoport 2021-2023. évi csoportszintű bérfejlesztési megállapodását azzal, hogy 2021. évben bruttó 120 ezer forint egyösszegű egységes kifizetés történik december 23-ig minden munkavállaló számára. Továbbá a jövő évre (a 2021. július 6-án kötött bérmegállapodásban rögzített átlagos 6+1% helyett) átlagosan 8+1% béremelésről állapodtak meg. A béremelés úgy oszlik fel, hogy ebből 4% fix és 4% differenciált, illetve egyösszegű kifizetés valósul meg 2022. decemberében az alapbértömeg 1%-a mértékében, differenciált összegben.

Másrészt megállapodás történt az MVM Csoport 2022. évi szociális- és jóléti célú pénzösszegeiről. Ez utóbbiról a Szociális Megállapodásban, amely az egyéb béren kívüli juttatási elemek és azok mértékéinek meghatározására terjed ki.

A megállapodás alapján a béren kívüli juttatások nem változnak, a 2021. évi mérték érvényesül a legtöbb társaságnál. Egyes társaságoknál a tartós fedezet meghatározása mellett kiigazítás történik vagy az egységes juttatási rendszerhez képest még hiányzó juttatás bevezetésére kerül sor. Ugyanakkor jövőre a társasági segélyezések (egyes kivételekkel) felfüggesztésre kerülnek, és a segélyezés csoportszinten alapítványon keresztül történik.

Az egyéb rendelkezések tekintetében a felek egyetértettek abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Covid fertőzések számosságát és súlyosságát csökkentsék, ezért a szociális megállapodás értelmében a 2022. évi munkanap áthelyezések esetében a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek 2 nap fizetett szabadnap jár, illetve az aláírók vállalták, hogy 2022 januárjában külön megállapodást kötnek a COVID okozta betegszabadság és táppénz időszakára járó juttatás kiegészítésére.

Hatvani Jácint hozzátette, a két hónapon keresztül tartó tárgyalási sorozat eredményesen lezárult. A júliusban aláírt 3 évet felölelő bérmegállapodás minden fél számára kezelte a jövő bizonytalanságával járó kockázatokat. A munkavállalói-, munkáltatói oldal által elfogadott megállapodás alapján az esetleges további vírusjárvány hullámok negatív gazdasági hatásai, illetve egyéb a béremelést befolyásoló tényezők ellenére kiszámítható bérfejlesztés valósulhatott illetve valósulhat meg.

Az MVM TSZSZ elnöke kiemelte, „a rendszeres, minden év októberében megvalósuló átfogó felülvizsgálatok során a megállapodást kötő feleknek feladatuk és jelen felülvizsgálatnál is feladatuk volt, hogy a reális gazdasági helyzetet és a munkavállalói igényeket szem előtt tartva járjanak el, igazodjanak a gazdasági élet és az MVM Csoport teljesítményéhez, mely utóbbi érdekében dolgoznak és teljesítenek kiválóan az általunk képviselt munkavállalók nap mint nap. A most megkötött megállapodásokban megítélésem szerint ez megjelenik.”

kl.

(A fényképen Hatvani Jácint a 2018. decemberi tüntetésen)