Új kiadványok

A JOGpontok projekt keretében a LIGA Szakszervezetek további kiadványokat készített el, ez alkalommal a munkajogi perekről, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyról, valamint a táppénz alatti elbocsátás kérdésköréről.   

Új kiadványok

Dr. Szekendi Gyöngyvér: A honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkajogi sajátosságai

Az Észak-Alföldi JOGpontok projekt keretében készült el „A honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkajogi sajátosságai” című kiadvány.  „2019. január 1-jével a Haj.tv „honvédelmi alkalmazott” elnevezéssel egy új ágazati foglalkoztatási jogviszonyt vezetett be.” A kiadvány a honvédelmi alkalmazotti jogviszony legfontosabb jellemzőit mutatja be. 

 

Dr. Hegyi Lívia: Munkajogi perek

„A munkajogi érdek- és jogviták területe abban az esetben kerül az előtérbe, ha megbomlik a felek együttműködésének egyensúlya, általában valamelyik fél vélt vagy valós kötelezettségszegésének nyomán.” A Dél-Dunántúli JOGpontok projekt keretében készült kiadványban mind a munkavállalók, mind a munkáltatók hasznos tanácsokat találnak a munkaügyi perek és szélesebb körben a munkaügyi érdek és jogviták kérdéseivel kapcsolatban.

 

Dr. Ferenczi-Gulyás Viktória: A táppénz alatti elbocsátás lehetősége

A Dél-Dunántúli JOGpontok projekt keretében készült kiadványban a témakör hatályos jogszabályi hátterét ismertetjük, a táppénz intézményét magába foglaló társadalombiztosítás kialakulásának összefoglaló elemzésével, a táppénz, valamint a munkaviszony, a munkaviszony megszüntetés összefüggéseinek részletszabályaival, valamint a táppénz alatti munkaviszony megszüntetés jogszerű és jogellenes eseteivel egyetemben.