JOGpont kiadványok

A JOGpontok projekt keretében a LIGA Szakszervezetek további kiadványokat készített el, amelyek ez alkalommal a munkaviszony megszüntetése, a fizetés nélküli szabadság, a munkaügyi viták fejlődéstörténete és a hivatásos és a szerződéses katonai szolgálati jogviszonya kérdéskörét elemzik.

Lux Judit: Munkaügyi viták fejlődéstörténete

A Nyugat-Dunántúli JOGpontok projekt keretében készült el a „Munkaügyi viták fejlődéstörténete” című kiadvány. „A rövid történeti áttekintés azt kívánja bemutatni, hogy Magyarországon a viszonylag későn kibontakozó nagyipari termelést követően miképpen alakult a munkaügyi törvénykezés, ezen belül a munkaügyi viták rendezése.”

mügyi viták.jpg [sm-300]

Dr. Honti Bettina: A fizetés nélküli szabadság

A Dél-Alföldi JOGpontok projekt keretében készült „A fizetés nélküli szabadság” című kiadványban áttekintjük az alanyi jogon járó fizetés nélküli szabadság tényállásait, alapvető szabályait, a munkáltató által engedélyezhető távollét tipikus esetkörét, valamint ezek munkajogi vonzatát.

fizetés.jpg [sm-300]

 

Dr. Honti Bettina: A munkaviszony megszüntetése: a felmondás szabályai, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés és a jogellenes felmondás

A Közép-Dunántúli JOGpontok projektek keretében készült kiadvány a megszűnés, a munkavállalói felmondás, a munkáltatói felmondás, a közös megegyezés, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés, a felmondási idő és a jogellenes felmondás jogkövetkezményei témákat dolgozza fel.

 megszüntetés.jpg [sm-300]

Dr. Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonai szolgálati jogviszony közszolgálati sajátosságai

A Közép-Dunántúli JOGpontok projektek keretében készült kiadvány a katonai szolgálati jogviszony, mint különleges közszolgálati foglalkoztatási jogviszony három területét – a munkáltatói döntéshozatalt, a hazai képzésen történő részvételt és a honvédelmi egészségkárosodási ellátást – mutatja be a katonai hivatás legfontosabb jellemzőit.

 katonák.jpg [sm-300]