A LIGA Szakszervezetek támogatja a pedagógusok bérköveteléseit

A LIGA Szakszervezetek 2022. január 31-én közleményt adott ki, amelyben alapvető fontosságúnak tartja a pedagógusok – hivatásuk jelentőségéhez mért – megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését és amelyben felhívja a figyelmet a sztrájktörvény felülvizsgálatának szükségességére.

A LIGA Szakszervezetek támogatja a pedagógusok bérköveteléseit

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a magyar társadalom, a gyermekek jövője szempontjából alapvető fontosságúnak tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

Éppen ezért a LIGA Szakszervezetek és tagszervezetei támogatnak minden olyan törekvést, bérkövetelést, amely a pedagógusok és még szélesebb körben az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkavállalók bérhelyzetének javítását célozza, a közoktatás színvonalának javítása szempontjából ez kiemelten fontos kérdés. Kulcsfontosságú, hogy a közoktatási rendszer ismét tudjon perspektívát nyújtani a fiatal pedagógusoknak, hiszen az egész magyar társadalom érdeke, hogy megfelelő számú, képzettségű, megfelelően megbecsült és motivált tanítók és tanárok, bölcsődei és óvodai pedagógusok foglalkozzanak a gyermekeinkkel.

A pedagógusok mai figyelmeztető sztrájkja ugyanakkor ismételten ráirányítja a figyelmet a sztrájktörvény régóta esedékes felülvizsgálatának szükségességére is, különösen, ami a még elégséges szolgáltatás valamint a sztrájk jogellenességének kérdését illeti, amely rendelkezések alkalmazhatósága komoly problémákat vet fel mind a közszolgálat mind a versenyszféra területén. A kérdéskört övező jogbizonytalanság a szakszervezetek legfontosabb érdekvédelmi eszközét teszi gyakorlatilag alkalmazhatatlanná. Ebben a kérdésben is a szakszervezetek összefogása szükséges!


Budapest, 2022. január 31.

LIGA Szakszervezetek