Újabb béremelés a Postánál

2022. március elsejétől újabb alapbéremelést ért el a Postás Szakszervezet, így átlagosan bruttó 5,3 százalékkal növekedhet közel 20 ezer postás jövedelme.

Újabb béremelés a Postánál

A Postás Szakszervezet elnöke, Tóth Zsuzsanna elmondta, a LIGA Szakszervezetek miniszternek írt levele hatására sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni a munkáltatót, és elfogadtatni azt a követelést, hogy a garantált bérminimum és minimál alapbér központi emelése miatt kialakult bértorlódás megszüntetésére külön forrást kapjanak a munkavállalók.

„Megállapodtunk a munkáltatóval, hogy a bértorlódás kezelésére felhasználhatjuk a szociális adójárulék csökkenéséből származó megtakarítás fennmaradó részét.  Így erre az évre – a már januártól megvalósult bérfejlesztéssel együtt – 13 milliárd forintot meghaladó összeget lehet a postások bérfejlesztésére fordítani."- tette hozzá a szakszervezeti elnök.

A megállapodás értelmében a postánál dolgozó munkavállalók közel 3,3 milliárd forintot kaptak a bértorlódás felszámolására, így sikerült elérni, hogy hogy továbbra is megőrizzék a jó teljesítmény és hosszabb munkaviszony elismertségét a bérezésben.

A bértorlódás kezelése az alábbiak szerint valósul meg 2022. március 1-jétől:
- kompenzációra azok az alacsonyabb keresettel rendelkező munkavállalók lehetnek jogosultak, akiknek 2022. január 1-jén érvényes alapbére nem haladja meg a 330 000 forintot és munkaviszonya 2021. január 1-jén, vagy azt megelőzően kezdődött.

- az irányelvek és a keret figyelembevételével a munkáltatói jogkörgyakorló különböző mértékű béremelést biztosíthat a differenciálás lehetőségével élve. A béremeléssel azonban nem léphető át a 340 000 forintos bruttó alapbér, és 2022 évben maximum 22 %-os bérfejlesztési mérték.

- a bérkompenzációra biztosított keretösszeg mértéke a január 1-jén biztosított alapbérfejlesztés mértékétől is függ (magasabb központi alapbérfejlesztés mellé alacsonyabb felosztható bérkompenzációs keretösszeg jár).

- bevezetésre került a HAY 10-15 szinteken a postai minimum alapbér, amelyre minden munkavállaló alanyi jogon válik jogosulttá

Társasági szinten tehát elmondható, hogy az átlagos 9%-os bérfejlesztés kiegészül a kormányrendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésére fordított 1%-kal. Ezen felül a szakszervezet elérte, hogy az alapbér társasági szinten átlagosan 3%-kal nőhet 2022. március 1-jétől.

l-