Szakszervezetek a helyreállításért

2022. március 8-án a LIGA Szakszervezetek projektindító megbeszélést tartott a Szakszervezetek a helyreállításért program keretében az Európai Szakszervezeti Szövetség által meghirdetett projekt követelményeiről és céljairól.

Szakszervezetek a helyreállításért

A projektindító megbeszélésre a 2022. január 27-i nemzetközi projektindító rendezvényt követően került sor, azon a LIGA Szakszervezetek elnöksége, tagszervezeteinek képviselői, regionális referensei és alkalmazottai vettek részt.

Az eseményt dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke nyitotta meg. Elmondta, a Trade Unions for a Fair Recovery, rövid nevén a Szakszervezetek a helyreállításért projektet az Európai Szakszervezeti Szövetség hirdette meg a pandémia okozta válság enyhítése, és a szakszervezetek újjáépítése érdekében. A projektre a nemzetközi szövetség minden hazai tagszakszervezete pályázhatott. A projekt a 2022 januártól 2023 márciusáig terjedő időszakban járulhat hozzá a LIGA Szakszervezetek és tagszervezetei szakmai munkájához, digitális fejlesztéseihez.

Ezt követően Árkovics István és Hangonyi Adrienn projektfelelősök adtak részletes tájékoztatást a LIGA Szakszervezetek projektje 4 fő munkacsomagjáról.

Az első munkacsomag a digitális szakszervezetiség népszerűsítésére összpontosít a LIGA Szakszervezetek és tagszervezetei digitális lehetőségeinek bővítése révén, valamint a digitális szakszervezetiséget a középpontba helyező, különböző szintű, különböző célcsoportokkal tartott rendezvények révén. A program külön hangsúlyt helyez a szakszervezeti tisztségviselők képzésére, valamint a fiatal szakszervezeti tagok bevonására és az online platformokon való megjelenésre és kommunikációra.

A második munkacsomag a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések megerősítésére összpontosít. A kollektív szerződések megerősítése mellett a program eleme a nemzeti helyreállítási terv bemutatására, különböző tanulmányok megírására és egyéb rendezvényekre is lehetőséget ad, így például tanulmány készítésére a bérmegállapítási mechanizmusokról, vagy egy konferenciára "Gazdasági és bérhelyzet a munkaerőpiacon és a kollektív szerződések" - egyelőre ideiglenes - címmel. A munkacsomag vitafórumot irányoz elő a helyreállítás és a szociális párbeszéd megerősítésének témájában, valamint különböző ágazati résztanulmányok elkészítését tűzi ki célul, amelyek mind a pandémia hatásait mind a kollektív szerződések további lehetőségeit feltárják.

A harmadik munkacsomag a kommunikációra, a láthatóság növelésére, szervezésre és a kapacitásépítésre összpontosít. Ebben a projektrészben szakszervezeti tisztségviselők tagszervezési műhelymunkáját, valamint a szakszervezetek láthatóságát javító, közterületeken tartott regionális tájékoztató rendezvényeket valósít meg a LIGA Szakszervezetek. A tevékenységeket a tervek szerint szervezési szórólapok, ifjúsági toborzó videó és jogi tudatosságot növelő videósorozata is támogatja majd. A munkacsomag közösségi média kampányt és más, láthatóságot biztosító intézkedéseket is tervbe vett a 2022. évre.

A negyedik munkacsomag a COVID-19 speciális munkavállalói csoportokra gyakorolt hatásának enyhítésére összpontosít. E munkacsomag egyik fókuszpontja az érintett ágazatok – közlekedés, mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás, autóipar, energiaágazat, amelyekkel kapcsolatban a COVID-19 következményeinek elemzése és azok hatásainak kezelésére irányuló erőfeszítések támogatása érdekében tanulmányok születnek. A munkacsomag kiemelt témája a nők helyzete, ezért a programrész tartalmaz esélyegyenlőségi szemináriumot, valamint a szociális jogok európai pillérének esélyegyenlőségi dimenzióinak vizsgálatát.

Az általános tájékoztatók után a résztvevők kis csoportban folytatták a munkát, amely forma lehetővé tette a kérdések megválaszolását, a projekt követelményrendszerének tisztázását, valamint azon ötletek összegyűjtését, amely projekt végrehajtását gazdagíthatja és hatékonnyá teheti.

-l