Átlagkeresetek és foglalkoztatottság

A Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint a 2022. júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 500 000 forint (közfoglalkozatottak nélkül 510.200 forint), a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 344 700 forint volt.

Átlagkeresetek és foglalkoztatottság

Keresetek

A bruttó átlagkereset 15,3%-kal, a nettó átlagkereset 16,0%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az átlagkereset növekedéséhez főként a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a már előre ütemezett és a pótlólagos béremelések járultak hozzá. A reálkereset 1,4%-kal nőtt az egy évvel ezelőtti értékhez képest.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 332 500, a kedvezményeket is figyelembe véve 344 700 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 15,3%-kal nőtt. A kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó kereset 16,0%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 500 000, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 510 200 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 332 500, a kedvezményeket is figyelembe véve 344 700 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 15,3%-kal nőtt. A kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó kereset 16,0%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 465 700 forintra becsülhető, ez 14,8 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A reálkereset 1,4%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző évhez mért, 13,7%-os növekedése mellett.

Reálkersetek.jpg [md-600] 

Forrás: KSH

A bruttó kereset mediánértéke 400 900 forintot ért el, amely 14,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

Mediánkereset.jpg [md-600] 

A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 279 400 forint volt, 16,6%-kal felülmúlta az előző év júliusit.

Látható, hogy a reálbérek emelkedése egyre lassul, az infláció gyors emelkedésével (augusztus: 15,6% és az előrejelzések szerint év végére eléri a 20%-ot) az év végére érdemi reálbér csökkenés várható.

Foglalkoztatottság

2022 augusztusában a 15–64 évesek közül 4 millió 604 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,6% volt.

Foglalkoztatási ráta.jpg [md-600] 

Forrás: KSH

A nyár folyamán a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 711 ezer főt volt (15-74 éves korcsoport) tett ki, amely 52 ezerrel több, mint az előző év hasonló időszakában, eszerint az előző hónapokhoz képest is javultak a folyamatok. A hazai munkaerőpiac tehát tovább erősödött, az adatok teljes foglalkoztatásról számolnak be. Az elsődleges munkaerőpiac is erős, a közfoglalkoztatottaktól és az átmenetileg külföldön dolgozóktól megtisztítva is 4 millió 550 ezer fő feletti a foglalkoztatottak létszáma.

Munkanélküliség.jpg [md-600]

Forrás: KSH

A munkanélküliségi ráta elérte a koronavírus-járvány előtti szintet, ami azt jelenti, hogy a munkaerőhiány is a válság előtti szintjén áll. Az adatok alapján a háború hatásai egyelőre nem látszanak a hazai munkaerőpiacon.

A következő hónapokban azonban valószínűleg nehezebb lesz a helyzet, hiszen az energiaválság hatásait a vállalatok és intézmények direkt módon fogják érzékelni, ami létszámleépítéseket, vállalati csődöket eredményezhet. Ezen a helyzeten azonban érdemben javíthat, ha elindulnak azok a kormányzati programok, amelyek a munkahelyek megőrzését és az energiaválság kezelését célozzák.

e-