Az idősek világnapja

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Gondoljunk rájuk, segítsük őket!

 

Az idősek világnapja

Magyarországon is évről-évre megünnepeljük az idősek világapját, megemlékezük eleinkről, nagyszüleinkról és általában az idős emberekről. 

Magyarország 2009-ben fogadta el az Idősügyi Nemzeti Stratégiát, amely 2034-ig meghatározza azt a hosszú távú gondolkodási és cselekvési tervet, amely az idősekkel szembeni bánásmódot meghatározza.

A program öt prioritást határozott meg, amelyek a következőek:

(1) Aktivitását és függetlenségét, társadalmi presztízsét megőrző idősödő és idős ember;

(2) Biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek kockázatának alacsonyan tartása, az emberi méltóság megőrzése és a funkcionális önállóság elősegítése;

(3) Élethosszig tartó fejlődés, törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmegvalósításra;

(4) Társadalmi részvétel és bevonódás, közösségi megbecsültség;

(5) Esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és a hosszabb élet társadalompolitikai kihívásaira, fellépés az idősek diszkriminációjával szemben.

A szociális partnerek 2021-ben még tovább mentek. Kétoldalú megállapodást írtak alá, amely célja, hogy a munkaerő-piacon és az egyes munkahelyeken kiemelt fontosságú legyen az ún. életkor menedzsment és megszűnjenek az életkorral kapcsolatos sztereotípiák. A megállapodás hazai megerősítése az európai szociális partnerek (BusinessEurope, SME United, CEEP), mint európai munkáltatói szervezetek és az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség), mint európai munkavállalói szervezet 2017-es keretmegállapodásának. A megállapodás célja volt, hogy ajánlásokat adjanak a munkavállalók korából eredő kihívások kezelésére.

Ezen a napon ezért a szakszervezetek egyrészt támogatják idősek aktivitásának minél további fenntartását, a munkaerőiacra való integrációjukat, másrészt az aktív korból kiszoruló nyugdíjasok számára méltó életfeltételeket és jövedelmet követelnek.

Mindennek megvalósulását azonban nem lehet teljes egészében a hatóságoktól vagy a törvényektől, akcióprogramoktól várni.

A nehéz helyzete került, aktív munkavégzésre már nem képes, esetleg támogatásra szoruló nyugdíjasainkat, öregeinket támogatni, segíteni kell szevezetileg és egyénileg is. Ez az Idősek világnapja fő üzenete. 

-l