Az idősödő társadalom és a foglalkoztatás

2022. október 31-én lezárult a GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezetének GINOP-5.3.5-18-2020-00174 számú projektje, amely a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésének lehetőségeit, a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, valamint az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások témáját vizsgálta.

Az idősödő társadalom és a foglalkoztatás

Az európai országok elöregedő népességgel rendelkeznek. Ez veszélyezteti foglalkoztatási szint, ezáltal a szociális és jóléti rendszerek fenntarthatóságát, mivel az egyre kevesebb munkavállalónak egyre több nyugdíjast kell finanszíroznia. A kormányok Európa-szerte a törvényes nyugdíjkorhatár emelésével és más, a munkával töltött életkor meghosszabbítását célzó intézkedések bevezetésével tartják fenn az egyensúlyt az aktív munkavállalók és a jóléti rendszereket igénybe vevő állampolgáraik között.

A munka világában ezért egyre nagyobb szerepet játszik a munkahelyvédelem, a korai nyugdíjba vonulás lehetőségének megszűntetése, fontos kérdéssé vált az életkori sztereotípiák kezelése, a munkavállalók egészségügyi állapotának figyelemmel kisérése, a rugalmas munkaszervezés elősegítése, a készségfejlesztés és a mobilitás támogatása, a tanácsadás és a pályaorientáció, vagy a feladatra korlátozottan alkalmas munkavállalók számára további foglalkoztatási lehetéségek feltárása.

A vállalatok nagy többsége még jórészt felkészületlen az életkor növekedéséből adódó munkaerőpiaci helyzetekre. Az idősebb munkavállalóknak lehetnek speciális munkahelyi igényeik, és ez okozhat generációs feszültséget, ellenérzést. A fiatalokkal összehasonlított fizetésük konfliktusforrás lehet. Vagy azért, mert a vállaltnál eltöltött évek számával arányosan magasabb, vagy azért, mert a vállalat, annak érdekében, hogy munkavállalókat csábítson magához, a fiatal munkavállalókat jobban megfizeti.

A projekt Magyarország idősügyi stratégiáját, valamint a 2017-ben, a szociális partnerek között európai szintű megállapodás nyomán született és 2021-ben a magyar szociális partnerek által is aláírt a tevékeny időskorról és a több generációra kiterjedő megközelítésről született megállapodást vette alapul, és kérdőíves módszerrel mintegy 100 főt lekérdezve térképezte fel az idős munkavállalók számára szükséges vállalati intézkedéseket, valamint ehhez kapcsolódóan, a vállalati felelősségvállalás szerepét.

A projekt információs kiadványa letölthető mellékletünkből.


Letölthető dokumentumok:

Információs online füzet A5.pdf