Munkavállalói ismeretek az agrárszakoktatásban

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete (MÉDOSZ) sikeresen pályázott a GINOP-5.3.5-18 számú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című felhívásra. A projekt tárgya „Munkavállalói ismeretek tananyag kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére az agrárszakoktatásban.”

A projekt középpontjában egy olyan korszerű, napjaink változásait követő munkavállalói ismeretek tananyag kidolgozása állt, mely specifikusan az agrárszektorban tanuló diákok számára készült. A tananyag kidolgozásának, illetve későbbi oktatásának célja az agrárszektor munkaerőpiacára belépő fiatalok részére valódi támogatást nyújtó tudásátadás, mely segíti a munka világában történő eligazodást és releváns információkat tartalmaz.  A projekt keretében a tananyag kidolgozásán túl próbaoktatásra is sor került, a kiválasztott szakiskolák diákjai körében. A kísérleti projekt a COVID 19 ellenére valós feltételek - iskolai keretek - között, hatékonyan próbálta ki, a projekt keretében fejlesztett tananyag oktatását, olyan szakmai igényességgel, mintha az a teljes korcsoportos tanmenet részét képezné.

Az iskolai keretek közötti oktatást a képzők (pedagógusok) képzése előzte meg. A projekt során, annak érdekében, hogy a célcsoport széles szegmensét tudjuk elérni, megszólítani, gondoskodtunk a tananyag digitalizálásáról, mely segíti a tanulókat és érdeklődőket a tananyag interaktív úton történő elsajátításához.

Miután érdekvédelmi szervezetként célunk az agrárszektorban elhelyezkedni kívánó pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásának elősegítése, a projekt eredményeképpen kiemelkedő lehetőség kínálkozik a munkaerőpiacra kikerülő diákok számára, hogy a mai elvárásnak megfelelő korszerű munkavállalói ismerettel, a munkaerőpiac által elvárt alkalmazkodóképességgel lépjenek be a munka világába.

A MÉDOSZ számos, a képviselt ágazatokban érintett munkáltatóval és munkavállalóval áll kapcsolatban. Partnereinek folyamatos visszajelzései alapján megállapítható volt, hogy a munkaerőpiacra kikerülő fiatalok ugyan megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek az adott ágazat területén, de önmagában napjainkban már ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy a leendő munkavállalók a munkaerőpiac mai elvárásaira releváns módon reagáljanak. Az oktatásból kilépő fiatal korosztály jelentős része nem rendelkezik a munkaerőpiac által igényelt készségekkel és képességekkel, nem rendelkezik még alapszinten sem munkajogi ismeretekkel, nem tudja, hogy adott munkavállalási vagy munkajogi kérdésben melyik illetékes szervhez kell fordulni, és munkaerőpiacon megjelenőként nincs tisztában jogaival és kötelezettségeivel.

A projekt egyik pillérét a kutatás és az oktatást követő elégedettségmérés képezte. Az agrárszakoktatási intézmények vezetőinek, szaktanárainak és a diákok válaszai alapján  egyértelműen megállapíthatjuk, hogy igény mutatkozik egy korszerű ismereteket tartalmazó munkavállalói ismeretek tananyagra.

A tananyagfejlesztés eredményeképpen az alábbi javaslatot tesszük:

  • Kerüljön bevezetésre az agrárszakoktatásban tanulók számára a Munkavállalói ismeretek – A versenyszféra munkajogi szabályozása és az agrárium munkajoga c. tananyag, javasoljuk az oktatását, illetve a tanrendbe történő felvételét az elégedettségmérés adatai alapján az alábbi tankönyv kiegészítési javaslatokkal:

További javaslataink a bevezetéssel kapcsolatban:

  • kiscsoportos bontásban, interaktív tananyagként, tréningmódszerek alkalmazásával kerüljön bevezetésre;
  • gyakorlatorientáltság kerüljön a középpontba, az oktatás során;
  • a hatékonyság érdekében megfelelő tervezéssel, tömbösítés módszerével kerüljön beillesztésre a tanrendbe;
  • oktatófilmeken keresztül is kerüljön bemutatásra a tananyag, jogesetek bemutatásával, ne csak hagyományos tankönyvként jelenjen meg;
  • ne csak kizárólag szaktanár tanítsa, külsős előadók bevonása is javasolt;
  • a vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek elmélyítése is kerüljön be a tananyagba;
  • pályaválasztási tanácsadás és karriertanácsadás fejezettel bővítendő a tankönyv;
  • szükséges egy fogalomtár kidolgozása mellékletként, mely a jogi szaknyelv magyarázataként szolgálhat a diákok számára;
  • munkajogi jogesetek részhez megoldáskulcs kidolgozása szükséges a pilot oktatás alapján.

Letölthető dokumentumok:

Javaslatcsomag agrár.pdf