Az Együtt Érdekvédelmi Szervezet bérmegállapodást kötött az EDTHU Kft.-nél

2022. november 10-én került sor a 2023-as évre vonatkozó bértárgyalások záró fordulójára az E.ON Digital Technology Hungary Kft. munkáltatónál. A szakszervezet átlagosan 16 százalékos bérfejlesztést ért el, amely 14 százalék általános és 2 százalék differenciált mértékű alapbérfejlesztést jelent az informatikus munkavállalók számára.

Az Együtt Érdekvédelmi Szervezet bérmegállapodást kötött az EDTHU Kft.-nél

Az általános 14%-os mértékű béremeléssel emelt bért a kollégák már 2023. januárban megkapják a decemberi bérükre –  így tulajdonképpen további 1 havi kompenzáció is megvalósul 2022 decemberében a 2023. évre vonatkozó bérmegállapodás által a béremelés részeként. 

A Munkáltató a bértárgyalás során tájékoztatta az érdekképviseleteket a HAY sávok közötti földrajzi alapú területi különbségek megszüntetéséről a kifejezetten informatikai munkakörökben az EDTHU vállalatnál. „Ez utóbbi körülmény érdemben befolyásolta a megállapodásra törekvésünket az Együtt Érdekvédelmi Szervezet részéről és a tagságunk is egyértelműen  pozitívan fogadta. Örömmel nyugtáztuk, amikor a munkáltató a tárgyalások során jelezte, hogy a földrajzi területi különbségeket megszünteti és az országos átlaghoz – ami ezidáig Budapest volt – igazítja a kifejezetten informatikai munkakörben alkalmazott valamennyi vidéki kolléga sávját. Szakszervezetünk már az alapelvekről történő első tárgyalási fordulón jelezte az erre vonatkozó munkavállalói igényt, amelyet tagjaink határozottan kértek továbbvinni.

Németh Beáta EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet IT ágazati szekció vezető

Egyébként ez utóbbi intézkedés a munkavállalók 90%-át fogja érinteni az EDTHU vállaltnál és a jövő évben közel 50 fő sávra igazítását fogja befolyásolni a munkáltató tájékoztatása szerint.

A tárgyalások mindvégig konstruktívan és ütemesen zajlottak, három tárgyalási forduló mellett a kitűzött bértárgyalási fordulók között is zajlottak az egyeztetések az álláspontok közelítése érdekében. A tárgyalási fordulók között a reprezentatív szervezetek vezetői rendszeresen tájékoztatták tagjaikat és  egységes álláspontokat alakítottak ki, amit a tárgyalóasztalnál közösen tudtak képviselni. 

Az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet az idei évben is közgazdász szakértő bevonásával vett részt a tárgyaláson. “Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy számszakilag reális, szakmailag is alátámasztható és megalapozott szakszervezeti javaslattal rendelkezzünk, amikor a tárgyalóasztalhoz ülünk. Lajtai György kollégával évek óta együtt dolgozik az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet. Úgy gondoljuk, hogy a vállalati gazdaságtan körébe tartozó szakmai kérdések megválaszolása megköveteli a jól felkészült szakember jelenlétét és munkáját a bértárgyalás folyamatában.

Németh Beáta EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet IT ágazati szekció vezető

 

„Az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet tagságának fókuszában volt a HAY sávok közötti területi alapú különbségek megszüntetése”

  

Az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet tagsága számára évek óta sarkalatos kérdés volt a területi (régiós) bérkülönbségek közelítése és megszüntetése az informatikai vállalatnál. (Megjegyzés: A HAY rendszert több munkáltató alkalmazza a bérstruktúrában és ezen a rendszeren belül léteznek földrajzi területi alapú különbségek a HAY sávok között, gyakran a vidéki kollégák hátrányára.)  Ez a régiónként eltérő sáv alkalmazási gyakorlat az informatikai szakágazatban különösen nehezen értelmezhető, amikor a munkaerőpiac az informatikus kollégák esetében teljesen flexibilis földrajzi értelemben is nemcsak országhatáron belül, de országok, sőt kontinensek között is átível.

A  COVID időszak is  igazolta azt az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet azon álláspontját, amelyet az elmúlt években (2019. óta) több alkalommal említettek a bértárgyalásokon vagy egyéb érdekegyeztető megbeszélések alkalmával a munkáltató számára. Eszerint bármelyik településről tud dolgozni egy informatikus kolléga, akár a világ másik pontjára ugyanolyan hatékonysággal, mint hogyha földrajzilag egy adott vállalat székhelyén vagy telephelyén látná el a feladatát. Egyszerűsített példával egy pécsi kolléga ugyanúgy tud Malajziában működő rendszereken dolgozni Baranya megyéből, mint egy győri Győr-Moson-Sopron megyéből.

A régiós bérkülönbségek alkalmazásával kapcsolatban egyre több tagunk jelezte, hogy emiatt fokozódik a bérfeszültség a kollégák között. Ezeket az észrevételeket egy szeptemberben, az informatikus tagjaink körében végzett felmérés keretében a válaszadók egy része is határozottan megerősítette. Emellett a munkáltató irányába az elmúlt években azt is jeleztük, hogy az informatikai szakágazatban a bérpiaci versenyt figyelembe véve elavult a területi alapú sávok alkalmazásának gyakorlata és a vállalat versenyképességét nagyban csökkenti ez a tényező az IT munkaerőpiacon.”

Dr. Kerekes Edit EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet elnök

Örülünk, hogy a munkáltató felismerte ennek a területi alapú HAY konstrukciónak a veszélyeit a munkaerő piaci versenyképességének megőrzése érdekében az IT piacon és lépéseket tett ezeknek a különbségeknek megszüntetésére. Emiatt is szorgalmaztuk ezt a módosítást a korábbi években. Reméljük, még időben!”

Kotoucs Viktor az EGYÜTT informatikai csoportjának korábbi ügyvivője.

 

„Az IT piaci trendeket is vizsgáltuk”

A bértárgyalás időszakában készült egy munkaerő-piaci felmérés, amelyet az álláshirdetéseket összesítő állásportálok készítettek. Ez tökéletesen példázta, hogy 2022. októberről november hónapra az informatika az egyetlen szakágazat volt, amelyben a munkaerő iránti kereslet növekedett.

A kimutatás által vizsgált valamennyi szakágazatban az IT szakágazat kivételével a munkaerő iránti kereslet csökkenő tendenciát mutatott a hivatkozott időszakban. Ezt a kimutatást különösen fontosnak érezte bevinni a tárgyalásra az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet, hiszen ez is rávilágított arra, hogy amennyiben releváns béremelési mérték nem valósul meg, illetve a területi különbségek nem szűnnek meg a bérek között, akkor a kollégák elvándorlása minden eddigi tendenciánál erősebb lehet.

 

„Rendezett munkaügyi kapcsolatokra törekszünk”

Az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet egy vállalatoktól és ágazati/vállalatcsoporti szakszervezeti szövetségektől független munkavállalói érdekképviselet. Célunk – ahogy eddig is – az, hogy kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatokat alakítsunk és tartsunk fenn az érdekegyeztetésben részt vevő valamennyi szereplővel az érdekegyeztető folyamatok során minden vállalatnál, ahol tagjainkat képviseljük. Ez nem mindig egyszerű feladat egy „külsős” független képviselettel rendelkező szakszervezet számára, ezért felkészült szakértő csapattal dolgozunk. Azt tapasztaltuk, hogy az EDTHU munkáltatónál zajlott idei bértárgyaláson is kiemelt szerepe volt szakközgazdász kollégánknak.”

Keszthelyi Gábor EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet általános alelnök

Az EDTHU munkáltatónál lezajlott bértárgyaláson az Érdekképviseleti oldalon az EGYÜTT Érdekvédelmi Szervezet (képviseli: dr. Kerekes Edit) [NS1] mellett az ÉVISZ (képviseli: Fliegh Tamás) és az Elektromos Szakszervezet (képviseli: Sturcz László) vettek részt. A szakszervezeti vezetők között is konstruktívan zajlott az egyeztetés a közös álláspont kialakítása, majd a megállapodás megkötése érdekében.

A bizonytalan gazdasági helyzet, az árak elszabadulása, a folyamatosan fennálló üzleti kockázatok és a munkaerőpiac kihívásai a tárgyaló feleket idén különösen nagy nyomás alá helyezték. Mindezek után a bértárgyalások konstruktív, célra koncentráló és együttműködő légköre, valamint az így megszületett bérmegállapodás jelentős mértékben hozzájárul a munkaügyi kapcsolatok E.ON cégcsoporton, azon belül is az IT EDTHU vállalaton belüli további erősödéséhez.” - ahogy a felek az általuk kiadott közös kommunikációban fogalmaztak.

Köszönjük a Tagjainknak a háttérből biztosított támogatást! 

Bíztatunk minden munkavállalót, hogy csatlakozzon az ÉRDEKKÉPVISLETHEZ!

K.G.

Fotó: Kotoucs Viktor az EGYÜTT, Informatikai csoport korábbi ügyvivő és Németh Beáta az EGYÜTT ÉSZ jelenlegi Informatikai szekció vezető.