Változott a munkavédelmi oktatás szabályozása

2024. február 8-án alkotott rendeletével a kormány változtatott a Munkavédelmi törvény munkavédelmi oktatással kapcsolatos szabályozásán. Nem teljes az összhang a Munkavédelmi törvénnyel - állítja Miskéri László, munkavédelmi szakértő. 

Változott a munkavédelmi oktatás szabályozása

A Mvt. 55.§ -a  2.a. bekezdéssel egészül ki:

(2a)   A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.

(hatályos 2024.II.01.-től)

A Nemzetgazdasági Miniszter, 6/2024. (II. 8.) NGM rendeletével határozta meg az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeit.

A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) alapján történő szervezett munkavégzés keretében

a) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve

b) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.

Az általános oktatási tematika az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó tárgyi, személyi és szervezési követelményeket tartalmazza.

Az általános oktatási tematika ismerteti a munkavállalók jogait és kötelességeit, az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett tevékenységek során fellépő veszélyek és ártalmak elleni védekezés módját, magatartási szabályait.

Az általános oktatási tematikát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szakmai honlapján tette közzé.

(Lásd melléklet) 

A közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is.

Az általános oktatási tematika munkavállalók számára történő átadásának módját a munkáltató határozza meg.

  • Átadásnak minősül, ha a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót e rendelet 4. § (1) bekezdése szerint közzétett általános oktatási tematika elérhetőségéről.
  • Ha az általános oktatási tematika átadása az Mvt. 55. § (2a) bekezdése szerinti belső elektronikus hálózaton történő közzététellel történik, annak elérhetőségéről a munkavállalót tájékoztatni kell.
  • A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt az általános oktatási tematika legfrissebb változatát ismerjék, és az számukra elérhető legyen.

A munkavállalónak az általános oktatási tematikában szereplő ismereteket el kell sajátítani és alkalmazni kell.

(hatályos 2024. II.09.-től)

Miskéri László felhívta a figyelmet, hogy a Munkavédelmi törvényben továbbra is az áll, hogy a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló megismerte a munkavédelemre vonatkozó oktatást.  Sajnos a most megjelent rendelet adós marad azzal, hogy ezt kikövetelje. Azért, hogy a munkáltatók eljárása összhangban legyen a Munkavédelmi törvénnyel, illetve, hogy a munkáltató védje a munkavállalói egészségét, fontos lenne, hogy meggyőződjön arról, a munkaválló elolvasta-e a szabályozást. Az lenne jó, ha dokumentálná ezt, a munkavállaló nyilatkozatával, teszteredményével vagy egyéb módon, hogy a munkavállaló tisztában van a számára adott munkavédelmi előírásokkal.