A LIGA Szakszervezetek

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, továbbiakban LIGA Szakszervezetek 1988 decemberében alakult. Elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. A LIGA Szakszervezetek országos munkavállalói érdek-képviseleti szövetség, amely szakszervezetekből illetve szakszervezeti szövetségekből álló tagsággal rendelkezik. Tevékenységét országos szinten szervezi, tizenkilenc megyében és a fővárosban rendelkezik tagszervezettel, valamint tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel, minden nemzetgazdasági ágazatot és alágazatot lefedve, többek között a villamosenergia-ipar, a feldolgozóipar, a posta, a vízügyi ágazat, a közlekedés és a hon- és rendvédelem területén. 2016-tól a LIGA Szakszervezetek elnöke Doszpolyné dr. Mészáros Melinda.

A LIGA Szakszervezetek

A LIGA szakszervezetek a hazai makro- szintű érdekegyeztetés keretein belül tagja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak (OKÉT). A LIGA Szakszervezetek széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 1993-ben vette fel tagjai közé a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) jogelődje, a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. A LIGA Szakszervezetek 1995 óta tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC), valamint 1996-tól az OECD mellett működő Szakszervezeti Tanácsadó Bizottságnak (TUAC). Képviselői ezen túl részt vesznek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (ECOSOC) munkájában.