Program

A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJÁNAK
PROGRAMJA 2018 - 2022

A LIGA Szakszervezetek Programja 2018-2022 dokumentumot a 2017. november 30-i LIGA Tanács ülése fogadta el.

A dokumentum, amely letölthető a honlapunkról, a következő fejezetekt tartalamazza: 

I. Szolidaritás és együttműködés a munkavállalók érdekében

II. Egy fejlődő, élhetőbb társadalomért

1. A gazdaságfejlesztés irányainak stabilizálása

2. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és az esélyegyenlőség növelése

3. Az állampolgárok és munkavállalók egészségügyi helyzetének javítása

4. A közoktatás és szakképzés szerepének növelése

5. A nyugdíjrendszer rugalmassá tétele

6. Biztosítási alapú munkanélküli ellátórendszer létrehozása

7. A munkaerőpiac fejlesztése és a mobilitási lehetőségek növelése

III. A munkavállalók helyzetének javításáért

1. Szolidaritáson alapuló adórendszer létrehozása

2. Bérfelzárkózás a minimálbér emelésén keresztül

3. A munkajog szociális funkciójának visszaállítása

4. A közszolgálati dolgozókra vonatkozó szabályozás harmonizálása

5. A foglalkoztatási viszonyokat szabályozó törvények betartásának biztosítása

6. Az érdekegyeztetés intézményeinek fejlesztése

7. A szakszervezetek szerveződésének és működésének elősegítése

8. A sztrájkjog indokolatlan korlátozásának megszüntetése

IV. A hatékonyabb érdekérvényesítésért

1. Partnerkapcsolatok fejlesztése a társadalom és a munka világának szervezeteivel

2. A szakszervezetek társadalmi megítélése és a fiatalok megszólítása

3. Szervezés modellváltással

4. A nemzetközi kapcsolatrendszer aktív használása

5. Tudásátadás és a szervezeti kohézió fejlesztése a szakszervezeti oktatás segítségével

6. A belső nyilvánosság magasabb szintre emelése

7. A szolgáltatások, és tagsági kedvezményrendszer továbbfejlesztése


Letölthető dokumentumok:

LIGA_Program_2018-2022.pdf