A kormány mint munkáltató, nem sérthet törvényt (?)

A LIGA Szakszervezetek különösen veszélyesnek tartja a kormány „játszadozását” a munka világát érintő törvényekkel, és attól tart, esetlegesen precedenst teremt ezzel arra, hogy a jövőben minden munkáltató felmentést kérjen az éppen őt érintő szabályozás alól, amikor érdekei úgy diktálják.

Mint ismeretes, a kormány rendkívüli gyorsasággal döntött arról, hogy jogutód nélkül megszünteti a Költségvetési Tanácsot, így az ilyenkor törvény szerint kötelező 30 napos bejelentési kötelezettségét sem tudja betartani. Mint munkáltató, ilyenkor a megfelelő eljárás nyilván az lett volna, hogy ezzel a 30 nappal meghosszabbodik a munkaviszonya a szélnek ereszteni kívánt munkavállalóknak, ám kétharmados parlamenti többsége biztos tudatában a kormány úgy fogalmazta át a KT megszűnéséről szóló törvényt, hogy ebben az esetben ez a 30 napos kötelezettség helyett elegendő lesz 5 nap is.

Az intézkedés veszélye abban rejlik, hogy ezek alapján az állam, mint munkáltató olyan példát mutat a versenyszféra munkaadóinak, amely szerint egyes törvények inkább csak amolyan iránymutatás félék, amelyek - ha igazán kellemetlenek - figyelmen kívül hagyhatóak. Ezzel pedig felmerül a kérdés, hogy mennyire is veszi komolyan az állam a saját törvényeit, és milyen elköteleződést várhat ugyanekkor állampolgáraitól. Ha a jogbiztonság ennyire gyenge lábakon áll, lassan értelmét veszti bármilyen szerződéskötés, hiszen a jog úgyis átírható, akár visszamenőlegesen is.

A LIGA Szakszervezetek ezért a leghatározottabban elítéli ezt a törvénymódosítást és felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza azt, és a minden munkavállalóra és munkáltatóra kötelező érvényű munkaügyi szabályok és törvények szellemében cselekedjen, minden körülmények között.