A LIGA Szakszervezetek XIII. rendkívüli kongresszusa

A LIGA Szakszervezetek XIII. rendkívüli kongresszusára az Alapszabály szerint került sor, miután a közszolgálatért felelős alelnöki poszt megüresedett. A LIGA elnökség előterjesztése alapján a LIGA Tanács azt a javaslatot terjesztette a kongresszus elé, hogy az említett alelnöki poszt szűnjön meg, valamint kerüljön be az Alapszabályba egy erősebb megszorítás a tagszervezetek felé, pártsemlegességük megőrzése és fenntartása érdekében.

A kongresszuson napirend előtt kiosztották a LIGA Szakszervezetek képzéseit sikeresen elvégzők okleveleit, majd a LIGA Tanács határozata alapján kitüntetésben részesült öt tagunk, akiket a tagszervezetek jelöltek azért, mert különösen sokat tettek a LIGA Szakszervezetekért és a munkavállalókért.

LIGA kitüntetést vehetett át Hederics István, Péliné Gábos Zsuzsa, Putz Imre és Salagvárdi Gábor, míg aranygyűrűvel tüntette ki a LIGA Szakszervezetek Selmeczy Györgyöt.

Ezután a LIGA kongresszusa ellenszavazat nélkül megválasztotta Mendrey Lászlót, a PDSZ elnökét a LIGA elnökségi tagjává úgy, hogy megbízatása a többi elnökségi tag mandátumával egy időben jár le.

Az Alapszabály annyiban változott, hogy szigorúbban és pontosabb határozza meg mostantól a munkáltatóktól, pártoktól és más konföderációktól való függetlenség követelményét, hiszen egyértelművé teszi, hogy a LIGA tagszervezeteinek esetleges tagszervezetei sem kötődhetnek ilyen szervezetekhez.


Letölthető dokumentumok:

liga_alapszabaly_2010_december_14.pdf