Három megállapodás született egy napon

2012. február 14-én VÁPB ülés volt. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja - a 2012. évi bér- és szociális megállapodás - aláírásra került. Röviden ismertetjük az idevezető utat.

Három megállapodás született egy napon

Az első cikkünk ebben a témában: Elkezdődött az ágazati bértárgyalás és a második: Fordulat az ágazati bértárgyalásban.

Ez utóbbi cikkünkben említettük, hogy hamarosan közreadjuk a 2012. február 9-i VÁPB ülés emlékeztetőjét, melyet  itt olvashatnak.

A mai, 2012. február 14-i tárgyaláson a munkáltatói oldal új javaslatot tett az asztalra, melyben már közeledtek az álláspontok. A tárgyalás végén megszületett az idei ágazati villamosenergia-ipari bér- és szociális megállapodás ( innen letölthető).

Megkérdeztük Gál Rezső a munkavállalói oldal szóvivőjét, hogyan értékeli a megállapodást?

- Alapvetően sikernek tartom. Ha visszatekintünk az első találkozóra és az elmúlt hetek eseményeire elmondhatom, hogy „messziről” indultunk, a felek álláspontjai igencsak távol álltak egymástól. Az aláírt megállapodás azt tükrözi, hogy a mind a szakszervezetek, mind a munkáltatók komolyan vették az ágazati szociális párbeszédet.

Valami mégis közös volt egymás nézeteit illetően…

- Valóban. Bár kicsit ellenérdekeltként lehet tekinteni a tárgyaló felekre, mégis mindkét fél a közös nevezőt kereste. A mihamarabbi megállapodás közelbe kerülni és megegyezni.

2012-ben Magyarországon egyedi, hogy ágazati bérmegállapodás köttetik. Ez fontos garancia a helyi bérmegállapodásokhoz. Komoly esély arra, hogy a reálbér megőrzésre kerül. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a béremelés mértéke az inflációval lépést tart, másrészt kivédjük az adóváltozás negatív hatásait mind a bér, mind a szociális területen. Ez a mai gazdasági, pénzügyi válság viszonyai között fontos eredmény.

A bérmegállapodással egyidőben 2012. február 14-n, aláírásra került a VKSZ módosítása is, mely az ágazati bértarifa rendszer, valamint az ágazati bérminimumok bevezetéséről szól.

- Igen. Régi kezdeményezésünk valósul meg. Ezzel európai mintára formálódik iparágunkban a bérrendszer, egyúttal biztonságot és kiszámíthatóságot is jelent. Ezt az ágazati szisztémát hazánkban szintén úttörőnek mondhatjuk.

VKSZ módosítás, mely az ágazati bértarifa rendszer, valamint az  ágazati bérminimum bevezetéséről szóló megállapodások előzményeit dr. Szilágyi József mutatja be:


Egy hosszú tárgyalássorozat zárult le 2012. 02. 14 napján. Aláírásra került a Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszerről (továbbiakban ÁBTR) szóló megállapodás és ez alapján módosításra került a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés is.
A 2007. évi középszintű bér- és szociális megállapodásban már rögzítésre került, hogy az Ágazati Párbeszéd Bizottság Bérbizottsága elemzést készít az Európai Unió országaira kiterjedően a villamosenergia- iparnak a többi iparághoz viszonyított bér- és jövedelem helyzetére vonatkozóan. Ennek eredményeként is 2009-ben, a tárgyévi bér és szociális megállapodásban már az került rögzítésre, hogy a felek folytatják az Ágazati Bértarifa létrehozására vonatkozó tárgyalásaikat. A kérdés összetett jellegét és a tárgyalás elhúzódását jelzi, hogy a tárgyalás folytatására vonatkozó szándék rögzítésére került sor a 2010. és 2011. évi középszintű bér- és szociális megállapodásban is. A Felek végül is a bértarifa rendszer alapelveiben tudtak először megállapodni 2011 végén majd ezt követően született meg a rendszerre, az ÁBTR-re vonatkozó megállapodás.

A megállapodás áttörés az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tevékenységében, hiszen Magyarországon először sikerült ágazati szinten tarifa rendszerben megállapodni.