CSERben hagyott demokrácia

"Ami a LIGA honlapról kimaradt" címmel jelent meg két videófelvétel az MSZ EDDSZ honlapján. Hogy miért maradt ki, annak egyszerű oka van: mert bárki, akire a "hölgy-majd-megmondja-bemehet-e" azt mondta, hogy "ló..sz maga, nem küldött", az kint ragadt. Így járt a LIGA összes képviselője mellett az MSZ EDDSZ két elnökjelöltje és több küldötte is. Az MSZ EDDSZ videójának köszönhetően azonban most pótoljuk, ami kimaradt.

Akinek sok a 20 perc, annak tessék egy rövid összefoglaló:

Az első két percben Bárány Balázs, és a magukat nem igazoló - a film végén kamerafóbbá váló - emberek vitatkoznak arról, hogy ki mehet be és miért nem, majd Bárány Balázst a magukat biztonsági őrnek kiadó emberek kilökdösik az ajtón. Eközben Bárány Balázs körme leszakad, amit többször fájlal is aztán a videófilm során. Bárány Balázs visszatér, és amikor nyugtázza, majd helyesli, hogy rendőrt hívjon a "talán" biztonsági őr, a lökdösés abbamarad. Innentől nem mernek hozzányúlni, ő meg továbbra sem kezdeményez erőszakot.

A film bevezetője után megjelenik a főszereplő, Gaskó István, aki udvariasan beköszön és szól, hogy ő küldött. De nem engedik be. Ekkor jelzi és mutatja, hogy pecsétes papírja van arról, hogy az MSZ EDDSZ tagja, szabályosan megválasztott küldötte, és még elnökjelölt is. Itt kezdődik a "hölgy-majd-megmondja", de nem engedik be. És ez az egyik részről udvarias, a másik részről kicsit sem logikusan érvelő ámde lökdösődős vita folytatódik aztán. Gaskó István érvel és bizonyít, "a-hölgy-aki-majd-megmondja" pedig dacból ellenkezik és káromkodik.

5:57-nél tessék figyelni!

Aztán megérkezik a rendőrség, az MSZ EDDSZ operatőre nagyon bölcsen ráközelít a Gaskó István által hozott és bemutatott hivatalos iratokra, tehát jól láthatjuk mind, akik nem jutottunk be, hogy valóban: jogerős bírósági ítélet eredeti példánya van Gaskó Istvánnál, amelyben az áll, Cser Ágnes nem az MSZ EDDSZ elnöke.

Itt kezdene ellaposodni a történet, de ekkor megjelenik Cser Ágnes személyesen, élő sorompóként, félre sodorva és helyre utasítva még az intézkedő rendőröket is, akik kissé megilletődve ezen, nem igazán tudnak mit kezdeni a helyzettel. Igazoltás igazoltatást követ, Cser Ágnes intézkedik, Gaskó István pedig minden dokumentumot rendre bemutat a rendőröknek. Sajnos hiába. Az egyértelmű igazságnak hosszas bírósági procedúra során kell - ismét - érvényt szerezni. Időközben sajnos az egészségügyben és szociális ágazatban dolgozók érdekeit nem védi senki, az EDDSZ-ről (vagy az EDDSZ-től) nem hallani semmit az egészségügyi bérrendezésről szóló tárgyalások kapcsán. Pedig volna miért harcolni...

A vége főcím:
Miután Cser Ágnes sikerrel zárt ki minden lehetséges ellenjelöltet és minden küldöttet, aki esetleg ellene szavazott volna, végül 82%-os támogatottsággal újra elnökké nevezte ki magát. A hónap kérdése: vajon hol kúszott be az a 18%, aki ellene szavazott?

 


1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése

174/C. §(1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

EDDSZ Cser