„Megfogyva bár, de törve nem..." - Interjú Pongó Gézával, az FRSZ főtitkárával

Vörösmarty nemzetféltő gondolatai különös aktuálisak azokban az időszakokban, amikor a magyarság egészének, vagy a társadalom egyes rétegeinek komoly kihívásokkal kell megbirkózniuk. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára szerint a közel félszázezres rendőri állomány, s az őket képviselő érdekvédők sorsfordító események tanúi lehetnek.

„Megfogyva bár, de törve nem...

A kormányzati elképzelések, s az ezekkel harmonizáló új jogszabályok nem csak a testület mindennapi életében idéztek elő gyökeres változásokat - a politikai és szakmai vezetés figyelme kiterjedt a szolgálati nyugdíjak rendszerére is. S bár a kabinet az európai kapcsolatok minősítése során gyakran hangsúlyozta a kettős mércét, a hazai érdekvédelmi mozgalom vonatkozásában eggyel még ennél is továbbment, s a harmadik, „legsúlyosabb" kategóriába helyezte a rendőrségen belül működő szakszervezeteket. Van-e kiút ebből a csapdahelyzetből, milyen kihívásokkal kell megbirkóznia az FRSZ-nek, de a legdöntőbb kérdés: a közelgő negyedszázados jubileumi ünnepségen vajon egy sikeres, eredményes szervezet képe jelenik-e majd meg a tagság és a társadalom előtt?

- Főtitkár úr, Ön az elmúlt fél évben gyakran hangoztatta: ma már semmi sem az, ami tegnap volt. S hogy ezt a gondolatsort tovább folytassuk: néhány hónappal ezelőtt bizonyára attól is tartózkodtunk volna, hogy az egyik legmagasztosabb nemzeti énekünk, a Szózat sorait e cikk címeként citáljuk! De ha már így alakult: valóban megfogyott a Független Rendőr Szakszervezet korábbi, közel tízezres létszáma?

- Elhamarkodott lenne ma még konkrétumokat mondani, ám az egyértelmű, hogy a létszámában is radikálisan lecsökkent központi apparátusnak óriási munkát kell elvégeznie ahhoz, hogy a tagság nyilvántartását, a tagdíjak beszedését teljesen új alapokra helyezze. Úgy gondolom: ez a feladat, ez a kötelezettség az év végéig is eltarthat. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy szinte újjászervezzük az FRSZ-t. S hogy a közmondások igazságtartalmát is megerősítsem: minden rosszban van valami jó is. Számunkra konkrétan az, hogy - mivel a tagdíjak a jövőben csoportos megbízás útján kerülnek számlánkra, ennek kapcsán - valamennyi tagunkat felkeressük. A személyes kontaktus, a beszélgetések alkalmasak arra, hogy közös ügyeinkről, a közös jövőről véleményt cseréljünk. Eddigi tapasztalataink alapján elmondhatom: az ilyen esetekben megszokott lemorzsolódás nem rengeti meg a Független Rendőr Szakszervezetet. Élünk, létezünk, dolgozunk - teljesítjük mindazt, melyet több mint két évtizeddel korábban felvállaltunk.

- Az állomány azonban kevésbé jól informált, hiszen a munkahelyeken gyakran hallani a szakszervezetek megszűnéséről...

- Ez a „hivatalos" propaganda része. Természetesen tudunk erről, s saját csatornáinkon keresztül jelezzük: a Független Rendőr Szakszervezet dolgozik, soha nem hagyja cserben az állományt, s kiáll tagjainak érdekeiért. Az FRSZ-re árnyékot vető hírek kiötlői számára azonban rossz hírünk van: álljuk a pofonokat, mert erre köteleznek bennünket történelmi hagyományaink és tagságunk hűsége. A helyzetértékeléshez viszont objektív ismeretek kellenek - a velünk szimpatizálóknak tudniuk kell, hogy a körülmények radikálisan megváltoztak. A jelenlegi kormányzat az elmúlt két évben mindent elkövetett a hazai érdekképviseleti rendszer gyengítése érdekében. Megváltoztatták az országos érdekegyeztető fórum minőségét, összetételét, az érdekvédők mozgástere - így a belügyi ágazatban is - sokkal szűkebb lett. A kabinet kitüntető figyelmet fordított a rendőrségen belül működő szakszervezetekre - valószínűleg azért, mert tavaly csak ez a szféra tudott érdemi ellenállást kifejteni az alkotmányos alapjogokat, a nemzetközi szerződéseket sértő jogszabályok kapcsán, s a tiltakozások során tömegeket volt képes mozgósítani. A kormányzati cél szentesítette az eszközöket is: azt láthatjuk, hogy Magyarországon háromféle szabályrendszer vonatkozik a szakszervezetekre -ezek közül a legrosszabb „természetesen" bennünket, a rendvédelem területén aktivitást kifejtő szervezeteket érinti.

- A Független Rendőr Szakszervezet mindezen intézkedések ellenére hangsúlyozza a szakmai irányítókkal folytatandó párbeszéd fontosságát, hiszen csak így lehet hatással az állomány életét befolyásoló döntésekre!

- Verbális szinten már van partnerünk, a valóságban nincs: a belügyi és a rendőri vezetés együttműködési készséget mutat, miközben serényen bontják le a kollektív érdekvédelem több mint két évtizedes vívmányait. Megszűnt a szakszervezetek számára korábban biztosított munkaidő kedvezmény lehetősége, s ezzel együtt a pénzbeli megváltás rendszere. A jogszabályi háttér átalakulása együtt jár azzal, hogy több tisztségviselőnk - a szakmai munka magas szintű elvégzése mellett - szinte csak szabadidejében végezheti érdekvédelmi tevékenységét. A sort hosszan folytathatnám: januárban a Belügyminisztérium egyoldalú döntéssel megszüntette a tagdíj levonást, majd az Országos Rendőr-főkapitányság felmondta azt a korábban bevált együttműködési megállapodást, amely országos, területi és helyi szinten kereteket biztosított a szakszervezetek működéséhez. Megszüntették a szakszervezetek elhelyezését, lehetetlenné tették a kommunikációs csatornák működését, az irodai és gépkocsi használatot. A testületen belül minden munkáltató felmondta az érvényben lévő kollektív szerződéseket. Értelmezési, jogalkalmazási vitánk van az Országos Rendőr-főkapitánysággal a munkajogi védelem témájában, holott ez a terület a szakszervezetek egyik legfontosabb szolgáltatása. Számunkra központi kérdés a kollektív érdekvédelem, s céljaink elérése érdekében minden egyeztetési lehetőséget, fórumot felhasználunk, hogy a kollégák élet- és munkakörülményeit pozitívan tudjuk befolyásolni.

- Főtitkár úr szolgáltató szakszervezetet említett - beszélhetünk erről a jövőben is?

- Feltétlenül! Kollégáink jelentős része gondolja úgy, hogy továbbra is szükségük van a Független Rendőr Szakszervezetre. Jogászaink jelenleg is több száz tagunkat képviselik a munkáltatókkal szemben, de szükség van jogi védelemre a sokszor alaptalan fegyelmi eljárásokban, a túlórák és pótlékok kifizetése érdekében, de a munkavédelmi szabályok betartása, az illetményemelés is gyakran igényli szakemberek közreműködését, segítségét. Korlátozott anyagi lehetőségeink ellenére változatlanul fenntartjuk a kedvezményes üdülés lehetőséget, tagjaink gyermekeinek nyári táboroztatását, s a hozzánk kötődők jelentős összegeket takaríthatnak meg a MAKASZ kártya igénybevételével. Meggyőződésem, hogy a rendőrségi munkavállalók az elmúlt években, évtizedekben érzékelhették: az FRSZ kiáll tagjaiért akkor is, ha másra már nem számíthatnak. Tévedtek tehát, akik azt hitték, hogy egy tollvonással, esetleg néhány új jogszabállyal ki lehet törölni az emberek tudatából a közös múltat.

- Az összetartozás érzését hamarosan azon is lemérhetjük, hogy milyen sikerrel szerepelnek az FRSZ aktivistái a Magyar Rendészeti Kar tisztségviselőinek megválasztásakor.

- A Magyar Rendészeti Kar felállítása folyamatban van, s kétségtelen, hogy létezése hatással lehet jövőbeli működésünkre is. Abban bízom, hogy a két szervezet nem oltja ki egymást, sőt ezzel a köztestülettel is indokoltnak tartom az együttműködést, a párbeszédet. Örömmel konstatálhatjuk, hogy az FRSZ munkáját azzal is elismerik a kollégák, hogy a rendészeti kar legmagasabb döntéshozó testületébe, a közgyűlésbe Kiss János István régióelnököt és Asztalos Zoltán titkárt óriási szavazattöbbséggel jelölték. Ezúton is felhívom a testület személyi állományát, hogy támogassa őket a közeljövőben esedékes választásokon - azokat is erre kérem, akik ajánlásukat esetleg más személyekre adták le.

- Főtitkár úr! Kérem, hogy beszélgetésünk végén néhány aktuális információval is lássuk el olvasóinkat!

- Mint említettem, szakszervezeti tisztségviselőinknek el kellett hagyniuk a rendőrségi épületeket - ez alól nem kapott felmentést a központi koordinációs iroda sem. A Liga konföderáció vezetése azonban segítő kezet nyújtott, s május közepétől a főváros XIV. kerületében, az Ajtósi Dürer sor 27/a. alatti székházukban biztosítottak számunkra elhelyezést, korszerű munkakörülményeket. Kollégáink, tagjaink itt kereshetnek fel bennünket személyes gondjaikkal vagy munkaügyi kérdésekben. Arra kérem valamennyi munkatársunkat, hogy tagsági viszonyuk meghosszabbításával erősítsék a Független Rendőr Szakszervezetet.

Szólnom kell szervezetünk kommunikációjáról is. Jeleztem már, hogy a korábbiaknál szűkösebb anyagi lehetőségekkel rendelkezünk, s ez többek között kihat a belső információáramlásra. A FRÁSZ újság 2012-ben mindössze két alkalommal jelenik meg, de honlapunkon, elektronikus leveleinkben minden fontos hírt, eseményt, tárgyalási eredményt megosztunk tagjainkkal. A nehézség ellenére bízom a jövőben: a siker reménye múltunkban gyökerezik, hiszen az elmúlt huszonnégy évben rendkívül magas színvonalon dolgozott az FRSZ vezetése, s mindig eredményesen aktivizálta tízezres tagságát.

Süli Ferenc