Feketemunka: szigorúan szankcionálja a NAV

Az adóbevallás elmulasztása és az adócsalás is súlyos büntetéseket vonz. Ezek eltérőek, ám egy szabály általános: az adóhatóság nem nagyon tér el az általános szabályoktól.

Feketemunka: szigorúan szankcionálja a NAV

Adóbírság kivetése előtt a bizonyítás minden esetben az adóhatóság feladata - derül ki a szankcionálás alapelveiről most kiadott tájékoztatóból. A NAV a szankciókkal kapcsolatban azt is kiemeli: a hatóság köteles minden esetben az adózó javára szóló körülményeket is felfedni.

Az adóbírság alapja az adóhiány, vagyis a már ellenőrzött időszakra bevallott, de meg nem fizetett adó, illetve a jogosulatlanul kifizetett visszatérítés, visszaigénylés, illetve támogatás. Az adóhiány kiszámításakor figyelembe vehető ugyanakkor a túlfizetés, ám csak abban az esetben, ha az nem csak az esedékességkor, de még az ellenőrzés napján is fennáll.

Az adóbírság mértéke a hiány vagy jogosulatlanul igényelt összeg legfeljebb ötven százaléka lehet. Ha azonban kiderül, hogy az adózó eltitkolta bevételét, és ennek érdekében meghamisította vagy megsemmisítette a nyilvántartását, ettől az évtől elérheti akár a dupláját is. Ennél alacsonyabb csak nagyon kivételes esetekben lehet - figyelmeztet a NAV. Méltányolják például azt, ha a bírált pont esetében nem egységes a joggyakorlat, és kíméletesebb a hatóság akkor is, ha egyszemélyes egyéni válllakozásról van szó.

Csökkenthető a bírság, ha egy adózó első esetben követ el hibát, méghozzá olyat, amelynél az amúgy általános gyakorlatnak tekintett előzetes figyelmeztetés nem lehetséges, például ha nem tesz eleget adatmegőrzési kötelezettségének. Ilyenkor legfeljebb a bírság 25-30 százalékának megfelelő büntetést szabhat ki a hatóság, amely a második esetben még 50-75 százalék lehet, később azonban már eléri a teljes összeget.

A másik véglet a kimondottan szigorúan szankcionált szabálysértés. Ebbe a körbe tartozik a be nem jelentett munkavállaló alkalmazása, számlaadási kötelezettség elmulasztása, vagy a ténylegestől eltérő értékkel kibocsátott számla.

Az adóhatóság megkülönbözteti az adóbírságot és a mulasztási bírságot. Ez utóbbi az adózással kapcsolatos egyes kötelezettségek elmulasztása esetén fizetendő. Előfordulhat olyan eset is, hogy az adózó egyszerre több téren is megsérti a szabályokat, ilyenkor lehetőség van arra, hogy egy határozattal mindegyik miatt szankcionáljon a hatóság. Ez alól kivétel az, ha a benyújtott adóbevallása késedelmes és hibás is. Ilyenkor az adózót csak a késedelemért lehet büntetni.