Ha már erővel sem megy, és a per is vesztésre áll

Cser Ágnes - az MSZ EDDSZ pszeudo elnöke - újabb furmányos tervvel állt elő. Mivel Gaskó Istvánt - az MSZ EDDSZ miskolci alapszervezetének rendes tagját, kongresszusi küldöttét - csak erőszak alkalmazásával, ismétlődő törvénytelenséggel tudja távol tartani a kongresszusoktól, átszabta az Alapszabályt.

Az új Alapszabályba - a sietség okán kis nyelvtani hibával - bekerült ugyanis az a kitétel, hogy az MSZ EDDSZ tagja nem lehet más szakszervezet tagja, tisztségviselője.

"A tagság feltétele az MSZ  EDDSZ alapszabályának elfogadása, a tagsággal együtt járó jogok és kötelezettségek vállalása, valamint más szakszervezetnek nem tagja és tisztségviselője."

Cser Ágnes mindezt a honlapján már úgy tette közhírré, mintha mindig is így lett volna, és Gaskó István egyszerűen nem ismerné a szervezet Alapszabályát. Persze ha Gaskó Istvánt a legutóbbi kongresszusról (is) nem lökdösték volna ki ismeretlen verőlegények, akkor részt vehetett volna az Alapszabály módosításáról szóló vitában, valamint a szavazást követően megismerhette és elfogadhatta volna azt.

De nem így történt... Cser Ágnes ismét ismét erőszakkal akadályozta meg saját szervezete tagságát abban, hogy azok demokratikusan és nyíltan dönthessenek.

 


A Btk. 228/A.§ törvényi tényállása, mely szerint aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.