Magyarország fizet egy indoklás nélkül kirúgott köztisztviselőnek

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) döntése értelmében Magyarország bő hárommillió forintot fizet kártérítésképpen egy volt köztisztviselőnek, akit 2010 őszén indoklás nélkül rúgtak ki az állásából.

Magyarország fizet egy indoklás nélkül kirúgott köztisztviselőnek

Magyarországot egy 39 éves, korábban a közigazgatásban dolgozó péceli nő perelte be Strasbourgban. A munkáltató 2010 szeptemberében mentette fel, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény friss módosítása alapján, ami lehetővé tette az indoklás nélküli elbocsátást. A fél évvel az új kormány hivatalba lépését követően elfogadott törvénymódosítás az indoklása szerint "lehetőséget nyújt a minőségi szakembergárda kialakítására és a köz szolgálatában végzett munka színvonalának emelésére”.

A módosítást ellenzők érve az volt, hogy a jogszabály a Fidesz-káderek közszférába áramlását készíti elő, a régiekre pedig bénítóan hat és szervilizmusra kényszeríti őket. A jogszabálymódosításnak az indoklás nélküli felmentést lehetővé tévő szabályát 2011-ben az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette. Az AB szerint a szabályozás sértette a jogállamiság elvét, a munkához való jogot, a közhivatal viseléséhez való jogot, a bírósághoz fordulás jogát, valamint az emberi méltósághoz való jogot.

A péceli nő Strasbourghoz fordult, mivel szerinte a megsemmisített jogszabály és egy, a helyzetet tovább bonyolító másik AB-döntés miatt előállt bonyolult jogi helyzetben idehaza észszerű időn nem szerezhetett jogorvoslatot az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6-os cikkelyének megfelelő módon.

A kormány fő ellenérve az volt, hogy a nőnek munkaügyi bírósághoz kellett volna fordulnia. A EJEB befogadta a keresetet, és megállapította, hogy Magyarország megsértette az egyezményt. A kirúgott nő 19.590 euró vagyoni és 15.000 euró nem vagyoni kártérítést kért, ebből a bíróság összesen nettó 6.000 eurót ítélt meg, nem vagyoni kártérítés címen, és további nettó 3.000 eurót költségtérítésként, kamatos kamattal. A nőt a Magyar Helsinki Bizottság képviselte. A szervezet nyolc további ügyfelet képviel hasonló ügyekben a strasbourgi bíróság előtt.

indoklás nélküli felmondás