Közfoglalkoztatottak szakszervezete alakult

A mai napon Hajdúböszörményben megalakult a Közfoglalkoztatási Jogviszonyban Állók Független Szakszervezete (KÖFÜSZ), amelynek célja az ún. közmunkások munkakörülményeinek átfogó javítása, érdekeik országos és helyi szintű képviselete. A szakszervezet országos elnöke Mózes Tibor lett. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet jövő héten adja be a bíróságra a szervezet képviselője Budapesten.

Közfoglalkoztatottak szakszervezete alakult

A szervezet legfőbb célkitűzése az érdemi munka biztosítása minden közmunkás számára, amelyért érdemi bér jár. Az emberi méltósággal nem összeegyeztethető ugyanis a közmunkások többsége számára kiadott értelmetlen munka.

A szakszervezet szintén kiáll az érdemi bér mellett, mert ma 47.000 forintból nem lehet megélni, sem pedig visszakapaszkodni a valós munka világába. A munkát nem szabad értékén alul kezelni, a minimálbér fogalmához ragaszkodni kell.

A tél beálltával különösen fontos, rövidtávú célként jelölte meg a szakszervezet az alapvető munkavédelmi előírások betartatását, mert nem elfogadható az, hogy míg az állam elvárja a versenyszféra munkáltatóitól a munkavédelmi törvény maradéktalan betartását, addig ő, munkáltatói szerepében sokszor egyáltalán nem tesz eleget a legalapvetőbb feltételeknek sem. Az egyes munkákhoz szükséges munkavédelmi eszközöket, a védőitalt, a munkaközi szünetet és más - alapvető feltételeket - a mindenkori munkáltatónak biztosítania kell.

A szakszervezet - megalakulásával egy időben - kérte felvételét a LIGA Szakszervezetekbe.