Megállapodások a Kormány és a pedagógus szakszervezetek között

Az elmúlt hetekben a Kormányzat és a szakszervezetek között zajlott tárgyalások során számos érdemi megállapodás megszületett. A felek a november 28-i tárgyaláson megállapodtak abban, hogy az elégséges szolgáltatások meghatározásának kérdésében közösen fordulnak bírósághoz.

Megállapodások a Kormány és a pedagógus szakszervezetek között

A szakszervezetek által felvetett kérdéseket 18 pontba, azon belül 25 alpontba foglalták a résztvevők, melyekről szakértői munkacsoportok tárgyaltak. Összesen három munkacsoport tárgyalta a szakmai kérdéseket. A fenntartást érintő témák nagy részében megegyezés született, a foglakoztatási és egyéb kérdésekben összesen 3 kérdés maradt, amelyekben a Kormány és három szakszervezet álláspontja megegyezett, csupán a PDSZ-nek voltak azzal kapcsolatban fenntartásai.

Fontos megegyezés történt például abban, hogy a finanszírozott pedagógus álláshelyek számát a nevelés-oktatással lekötött munkaidő (22-26 óra) alsó határa (azaz 22 óra) és az átlag csoport-, osztálylétszám figyelembevételével határozza meg a fenntartó. A felek egyetértettek többek között abban is, hogy a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaidő - a teljes munkaidő nyolcvan százalékáig elrendelhető munkavégzés - nem helyhez, hanem feladathoz kötött, azaz a törvény rendelkezéseiből nem következik, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak a 32 órát feltétlenül az intézményben kell eltöltenie. A kormányzati és szakszervezeti oldal megállapodásra jutott egymással a tekintetben, hogy a Köznevelési Hídprogramok kedvezményezett iskolatípusa a szakiskola legyen.

A Kormány elfogadta a szakszervezeti oldal javaslatát arról is, hogy a fővárosi, megyei köznevelési fejlesztési terv elkészítésének szempontjait jogszabály rögzíti majd. A Kormány vállalta, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt (Kjt.) módosítja, összehangolja a megváltozott fenntartói szerkezetet és az érdekegyeztetés rendjét. Ennek kerete a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa. A Kormány képviselője vállalta, hogy amennyiben nem egy időben kerülne sor az új bértábla és az új munkaidőszámítási-rendszer bevezetésére, kidolgozza a módját a többletterhek honorálásának. (Emberi Erőforrások Minisztériuma)