Fogjunk össze a pozitív jövőképért!

A LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata (Fiatalok Ligája) csatlakozik az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 2013. március 14-ei akciónapjához, melynek szlogenje:
Fogjunk össze a pozitív jövőképért! Mondjunk nemet a megszorításokra és igent a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére!

Fogjunk össze a pozitív jövőképért!

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete mind Magyarországon, mind az Európai Unióban kulcsfontosságú témává vált a válság éveiben. A fiatal, 14-25 éves korosztály az egyik olyan társadalmi csoport, mely a válság által legjobban érintett, ezért rájuk kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel munkaerő-piaci szempontból sokkal veszélyeztetettebbek, mint a 25-54 éves korosztály. Instabil helyzetük a munkajogi ismeretek és a munkatapasztalat hiányából fakad, valamint abból, hogy az oktatási rendszerből kikerülve nem találnak támogató társadalmi közegre. Sokan egyáltalán nem tudnak belépni a munkaerő-piacra vagy atipikus foglalkoztatási formába kényszerülnek, mely nem teszi lehetővé számukra a tisztes munkakörülmények és bérezés, valamint a megfelelő szociális háló által nyújtotta védelmet.

Az Európai Statisztikai Hivatal, az Eurostat elemzése szerint 2012 szeptemberére az év elejéhez képest Magyarországon 3,2 százalékkal nőtt a fiatal munkanélküliek aránya, így a fiatalok csaknem egyharmada, 29,9 százaléka regisztráltan munkanélküli. A magyar kormány ifjúságpoltikai keretprogramja célként fogalmazza meg, hogy az "új nemzedék" hosszú távú jövőképpel rendelkezzen, nemzeti és európai identitásával hozzájáruljon a hagyományok és kulturális értékek megismeréséhez, elterjesztéséhez. A kormány eddigi intézkedései azonban, főleg a felsőoktatáshoz való hozzáférés szűkítésével és a munka világában való érdekképviseleti jogok megnyirbálásával, nem támogatják ezt a célt. A Fiatalok Ligája üdvözli és támogatja ez Európai Unió Ifjúsági Garancia programját, s annak mielőbbi bevezetését sürgeti.

Fiatal szakszervezeti aktivistákként célunk, hogy segítsük a fiatalok orientációját az oktatásból kilépve, illetve a munkahelyen. Ez a jelenlegi jogszabályi keretek között nem egyszerű feladat. Fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a magyar fiatalok közötti szolidaritást; felhívjuk a fennálló társadalmi, jogi, munkaerő-piaci problémákra a figyelmet, és segítséget és információt nyújtsunk azon fiataloknak, akik nem tudják, mit hoz a jövő a jelen bizonytalan gazdasági és jogi környezetben.

Ezért az ETUC akciónapjához kapcsolódóan 2013 tavaszán figyelemfelkeltő akciókat és ismeretterjesztő szemináriumot tervezünk, más magyar szakszervezeti konföderációk ifjúságát is bevonva. Szükségünk van az összefogásra, hogy nemet mondhassunk a megszorító intézkedések további bevezetésére és igent a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítésére!


Letölthető dokumentumok:

Affiche_UK_web.pdf