Nyílt levél Székely Tamásnak

A Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének Elnöksége, valamint tagsága mélységes megdöbbenéssel és értetlenséggel áll az Ön által, a Vegyipari Dolgozó 2013 februári számában, a "Véget kell vetni az ádáz küzdelemnek" című cikkben tett nyilatkozata előtt.

Nyílt levél Székely Tamásnak

"Véget kell vetni az egymással való ádáz küzdelmeknek helyi szinten is. A tapasztalatok szerint előfordul, hogy a gyengébb, sikertelenebb szervezetek úgy próbálnak fenn maradni, hogy a felkészültebb, nagyobb szakmai tudással bíró, nem politikai célokat megvalósítani akaró szervezetet igyekeznek ellehetetleníteni. Az egyik vegyipari céget említem erre példaként, ahol megszüntették a 36 órásmunkahetet. Választani kellett, hogy dolgozókat bocsássanak el, vagy hosszabb távon a munkáltató megpróbálja szinten tartani a jövedelmeket. A cégnél meghatározó vegyészszakszervezet az utóbbiról írt alá megállapodást, a Ligához tartozó viszont most hergelni kezdte a dolgozókat emiatt. Ez nem jó, mert a kisebbségi, egyéni érdekeket próbálják érvényre juttatni a kollektív érdek háttérbe szorításával. Ez tarthatatlan, ezen változtatni kell."

Szakszervezetünk felháborítónak tartja az Ön által, fent említett sorok mondanivalóját, még abban az esetben is, ha nem is nevezi meg, melyik vállalatról van szó! Mivel a cég nevét nem említi, akár hiteltelennek is vehetné az olvasó, a tényeket nélkülöző, általánosságokon alapuló, ugyanakkor más Konföderációhoz tartozók rossz fényben való feltüntetését hangsúlyozó megállapításait, amelyeket nyilatkozott.
Ha pedig Ön valós esetet említett az interjú során, akkor még szégyenletesebb Önre nézve, hogy hamis és szubjektív módon, részinformációk alapján tette mindezt, mint "Felelős" Szakszervezeti Vezető, a kérdéses ügy teljes képének, valamint végeredményének ismertetése nélkül!

Ön folyamatosan az együttműködés fontosságát említi, miközben egy országszerte olvasott szaksajtóban - nevezetesen a Vegyipari Dolgozó újságjában - félrevezető módon, elferdítve a tényeket, másokra mutogatva és hárítva a felelősség terhét, példálózik tagsága és a független olvasó előtt! Ön az interjú során, mindent nélkülöző alap nélkül utalást tesz, a "sikertelenebb szervezetek" politikai ambíciójára vonatkozólag ahelyett, hogy saját szervezetének eredményeit, erényeit méltatná! Célozgatásai a más, kisebb, " eredménytelenebb " Szakszervezetekkel szemben, az értelmes olvasó számára kicsinyesek és csak jó szándékúan szeretnénk emlékeztetni a teljes kép kedvéért, hogy a nem oly régen az MSZOSZ Szervezete kötött írásbeli együttműködési paktumot, az akkori regnáló MSZP kormánnyal, nem pedig a LIGA, vagy annak bármely tagszervezete!

Bizonyára elfelejtette azt a múltba elvesző, talán az Ön számára "csekélységnek" minősülő tényt is, hogy pár esztendővel ezelőtt, épp a LIGA szakszervezetek kezdeményezésére, Konföderációs hovatartozástól függetlenül ültünk egy asztalhoz Tiszaújvárosban, a Vegyipari Dolgozók érdekeinek érvényesítése jegyében, előítéletek nélküli, teljes együttműködésben!

A jövőbeli hiteles tájékoztatás elősegítése folytán közöljük, hogy - mint a LIGA Szakszervezetekhez tartozó Szervezet - soha nem zárkóztunk és nem zárkózunk el más Konföderációhoz tartozó Szakszervezettel való együttműködésétől, legyen szó a Vegyipari Dolgozók, vagy akár a nagy általánosságban vett Munkavállalói érdekek érvényesítéséről!

Továbbá nyomatékosan kérjük a Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének nevében, a következő Vegyipari Dolgozó számban a fentebb említettekkel kapcsolatosan az objektív helyreigazítást, melyben Szakszervezetünk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

Veres Ferenc
VÉSZ elnök

VDSZ vegyész Székely Tamás váltóműszakosok


Letölthető dokumentumok:

level_Szekely_Tamasnak.pdf