A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) elfogadta 2012. évi jelentését

Közoktatás, felsőoktatás, foglalkozáspolitika, EU-s források felhasználása voltak a legfontosabb témák a társadalmi párbeszéd legmagasabb fórumát megtestesítő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2012. évi napirendjén.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) elfogadta 2012. évi jelentését

A 2011. évi XCIII. törvénynek megfelelően a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2013. március 14-i ülésén elfogadta a testület 2012. évi tevékenységéről szóló jelentést. A Tanács a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti stratégiák megvitatására, valamint a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, illetve az ehhez illeszkedő szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának előmozdítására jött létre, amely rendszeresen nyomon követi és megvitatja a kormányzat és az Országgyűlés munkáját.

Az NGTT a társadalmi párbeszéd legátfogóbb, sokoldalú konzultatív fóruma. Működése során a lehető legszélesebb társadalmi rétegek érdekeit képes becsatornázni, így a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek, a tudományos élet, valamint a külön törvény szerinti egyházak által képviselt érdekeket.

A Tanács 2012. évben hét alkalommal tartott plenáris ülést, melyek során tizenhat, a társadalmat, illetve a gazdaságot érintő lényeges, stratégiai fontosságú kérdésben konzultált. A jelentés beszámol arról, hogy 2012-ben elindult az NGTT saját honlapja, amely a Tanáccsal kapcsolatos aktuális információkat, dokumentumokat és híreket osztja meg a széleskörű nyilvánosság számára.


Letölthető dokumentumok:

20130314_NGTT_Jelentes.pdf