Bérlakásprogramot és az öngondoskodás állami támogatását kéri a LIGA Szakszervezetek

2018. április 20-án tartotta soros ülését a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. Az ülésen az éves munkatervnek megfelelően az NGTT 2017. évi éves jelentésének elfogadása mellett két, a LIGA Szakszervezetek által felvetett társadalompolitikai kérdés került megtárgyalására. A LIGA Szakszervezetek javaslatára került be a munkatervbe „A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fenntarthatósága, az öngondoskodás támogatási lehetőségei” valamint „ A lakáspiac jövője a munkavállalói mobilitással összefüggésben” témakör.

Bérlakásprogramot és az öngondoskodás állami támogatását kéri a LIGA Szakszervezetek

A nyugdíjrendszer kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kialakításairól dr. Mészáros József adott színvonalas áttekintést. Az előadásból világosan kiderült, hogy az előrelátható a demográfiai helyzetből adódó problémák ellenére a rendszer fenntarthatósága nem kerül veszélybe. Ez azt is jelenti, hogy téves az a közkeletű vélekedés, hogy a fiatalabb generációkhoz tartozóknak nem érdemes a legális munkavállalásra törekedniük, mivel úgysem kapnak nyugdíjat. Arra azonban számítani lehet és kell is, hogy a nyugdíjba vonulás feltételei a jelenleginél kedvezőtlenebbek lesznek. Ez kiemelt jelentőségűvé teszi az öngondoskodást.

Sajnálatos, hogy a tapasztalatok szerint a gazdasági növekedés ellenére sincs jelentős fejlődés az időskori elő takarékosság területén. A hozzászólások során kirajzolódott, hogy több olyan társadalmi csoport van, mely nem számíthat jelentős összegű nyugdíjra a jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben. Ilyen a vállalkozók jelentős részre, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak, a széttöredezett munkavállalói pályával rendelkezők stb. Ezeknek a csoportoknak a helyzetét külön-külön kell megvizsgálni és specifikus megoldásokat kell keresni, melyek segítségével elkerülhető az időskori szegénység. A munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer fontos pillére az öngondoskodásnak - azonban keresni kell új megoldásokat is. A napirendhez nem szorosan kapcsolódva a munkavállalói oldalról elhangzott, hogy rendezni kell a korkedvezményes nyugdíj megszűnésekor bent ragadt töredékidők kérdését.

A lakáspiac helyzetéről szóló bevezető előadás során Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár részletesen ismertette azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseket, melyek a lakáspiac fejlesztését illetve a lakásmobilitás növelését szolgálják. Ezen belül fontos vitapont volt az 5%-os kedvezményes ÁFA határidejének közeledéséből adódó bizonytalanság. Több oldalról is elhangzott az a javaslat, hogy az új kormány sürgősen tisztázza a lakásépítés áfájának jövőjét. A javaslatok többsége a további meghosszabbítást támogatta, emellett egy kompromisszumos az 5% és 27% közti kulcs létrehozása is felvetődött.

Élénk vitát váltott ki az önkormányzati munkásszálló project is. Több hozzászóló kétségét fejezte ki ennek hasznosságával kapcsolatban. A kritikák elsősorban a feltételrendszer szigorúságát érintették.

Az eddigi erőfeszítéseket nem vitatva a munkavállalói oldal további lépéseket szorgalmazott a mobilitás növelése érdekében. Ilyen eszköz lehetne egy államilag támogatott bérlakás program. Ennek szükségességét vetette fel az egyházi oldal képviselője is.

Utolsó napirendi pontként került sor az NGTT 2017 évi éves jelentésének elfogadására. A vita során a munkavállalói oldal kérte, hogy a jelentésben szerepeljenek a tagszervezetek által tett, javaslatok, vélemények is. Ez az igényt a LIGA Szakszervezetek már korábban írásban is jelezte az NGTT titkársága felé.

Horváth Lajos

A fotó a 2017. októberi ülésen készült; www.ngtt.hu