Mától teljesjogú tagja a LIGÁ-nak a VKDSZ

A LIGA Tanács mai ülésén az első napirendi pontban bemutatkozott a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. A szervezet múltját és jelenét Fürjes József elnök ismertette a jelenlévőkkel. A LIGA Tanács ezt követően egyhangúlag megszavazta, hogy a mai naptól a VKDSZ a LIGA Szakszervezetek teljes jogú tagja legyen.

Mától teljesjogú tagja a LIGÁ-nak a VKDSZ

A LIGA Tanács ezek után értékelte az elhúzódó ám végül sikeres bértárgyalási folyamatot, és visszavonta a sztrájkkészültséget. A bérajánlás dokumetumai letölthetőek a cikk végén!

A LIGA Tanács rövid vitát követően megszavazta, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete előterjesztésének megfelelően, a LIGA Szakszervezetek kezdeményezze a Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény módosítását.

A negyedik napirendi pontban a LIGA Tanács meghallgatta a LIGA elnökének és gazdasági alelnökének rövid tájékoztatóját a folyamatban lévő pályázati tevékenységről, és támogatták a folytatáshoz szükséges döntéseket.A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ 1989. március 26-án alakult az ivóvíz-ellátásban, szennyvíz-elvezetésben és -tisztításban, valamint a fürdőszolgáltatásban dolgozók érdekei védelmének és képviseletének ellátására. Jogelődje a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete /HVDSZ/.

A Magyar Fürdő Szövetséggel 1997-ben kötötte meg a Szövetség a Fürdőszolgáltatás Szakágazati Kollektív Szerződést, melyet azóta a két Szövetség többször módosított. 2004-ben állapodtak meg a felek a Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság megalakításáról. Az üzemi tanácsi választásokon a tagszervezetek által elért összesített eredmény alapján a Szövetség az egyetlen reprezentatív Szakszervezeti Szövetség a viziközmű- és fürdő-szolgáltatásban, mely következtében az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban egyedüli képviselője az érintett szolgáltatásokban dolgozó munkavállalóknak.

1994-ben a Szövetség megalakította a Bizalom Vízügyi Ágazati Önkéntes Nyugdíjpénztárat, mely ma is jól működik. A Szövetség megalakulása óta 8 kongresszust tartott. 2009-ben a VIII. kongresszuson új titkárt és elnököt választottak.

A VKDSZ-nek jelenleg 47 tagszervezete van, és közel 8700 tagja. A szervezet elnöke Fürjes József,titkára Halasy Károly, Vízágazati alelnöke Pásztor László.  

A VKDSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy a víziközmű-ágazat várható átalakulása szakmai elveken alapuló, egységes rendező elvek alapján valósuljon meg, minden esetben rendezett munkaügyi kapcsolatok mentén, az érvényes munkajogi szabályok betartása mellett. E mellett biztosított legyen továbbra is a szakmailag felkészült, a víziközmű-szolgáltatatás területén elkötelezett dolgozók foglalkoztatása, hogy az integráció során megvalósuló tovább foglalkoztatás a jogutódlás szabályai szerint, a munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával valósuljon meg. A víziközmű-ágazatot érintő kedvezőtlen intézkedések, mint a közműadó és a tervezett 10%-os víz- és csatornadíj csökkentés bevezetésének kedvezőtlen hatásai ne veszélyeztessék a munkahelyeket, ne rontsák tovább a víziközmű-ágazatban dolgozó munkavállalók amúgy is alacsony keresetét és ne csökkentsék a béren kívüli juttatásokat.