Visszaszorítaná a feketemunkát az Európai Bizottság

Egyeztetéseket kezdett a szakszervezetek és a munkáltatók képviselőivel az Európai Bizottság arról, hogy hogyan lehetne visszaszorítani a be nem jelentett foglalkoztatást, a feketemunkát. A bizottság nagyobb együttműködésre szeretné késztetni a tagállamok illetékes hatóságait ezen a területen.

Visszaszorítaná a feketemunkát az Európai Bizottság

"A be nem jelentett munka egy csapás: a dolgozó embereket kiszolgáltatottá teszi az elszegényedéssel és akár veszélyes munkakörülményekkel szemben, aláássa biztonságérzetüket, nem kapnak utána sem nyugdíjjogosultságot, sem egészségbiztosítást, az államokat pedig tb- és adóbevételektől fosztja meg" - állapította meg Andor László foglalkoztatáspolitikáért és társadalmi befogadásért felelős uniós biztos.

A feketemunka visszaszorítása a bizottság szerint a foglalkoztatás bővítését is elősegítené, ezért a bizottság egy olyan, uniós szintű platform létrehozását szeretné elérni, amely lehetővé tenné az együttműködést és az információcserét a tagállamok hatóságai között.

A bizottság világossá teszi, hogy a kényszervállalkozások rendszerét is a be nem jelentett foglalkoztatás problémaköréhez sorolja, vagyis azt, hogy egy cég adott esetben nem munkáltatóként foglalkoztatja alkalmazottját, hanem arra kényszeríti, hogy egyéni vállalkozó legyen, és csak úgy hajlandó neki munkát adni, ha az illető megbízás alapján, számla ellenében kap fizetést, amelyből saját maga rendezi társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségeit. Az ilyen foglalkoztatás keretében nem érvényesülnek a munkajogból fakadó jogok és kötelezettségek sem a munkavállaló, sem a munkáltató tekintetében.

A bizottság arra is rámutat, hogy a be nem jelentett foglalkoztatásnak több oka lehet; erre ösztönözhet, ha egy országban túl magas adók vagy egyéb elvonások terhelik a munkát, túl bonyolult vagy költséges az adminisztráció, csekély a bizalom a kormányzat iránt, alacsony a munkaerő-kereslet, vagy sok a szegény, a társadalom peremére szorított ember. A ma kezdődött párbeszéd keretében az érintettek szeptember 20-áig juttathatják el észrevételeiket a bizottsághoz, amely ezeket "összefésüli", és előáll a kezdeményezés megvalósítására irányuló javaslattal.

A bizottság világossá teszi, hogy erre a problémára nem létezik egyszerű megoldás, és az is elsősorban a tagállamok hatásköre. A bizottság alapvetően a párbeszédet, az együttműködést óhajtja megteremteni a tapasztalatcsere, a bevált módszerek elterjesztése céljával.

fekete munka fekete foglalkoztatás Európai Bizottság