Együttműködésben az észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetségével

A mai napon az Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége (ÉGYSZ) és a LIGA Szakszerzetek a következő közös nyilatkozatot adja ki.

Együttműködésben az észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetségével

Figyelembe véve a LIGA Szakszervezetek által az MGYOSZ-szal 2012. nyarán aláírt együttműködési megállapodást;  

figyelembe véve, hogy a két szervezet hosszú éveken át együtt dolgozott az Észak-magyarországi Fejlesztési és Képzési Bizottságban,

figyelembe véve, hogy a két szervezet szakértői közösen gondolkoztak a szakképzés regionális feladatairól, az iskolarendszerű szakképzés keretszámairól és részt vettek az beiskolázási irányok és arányok meghatározásában ;

figyelembe véve, hogy az elmúlt években a két aláíró szervezet a francia CGT-FO szakszervezettel és fémipari munkáltatói partnerével, az UIMM-el, (illetve annak nemzetközi együttműködési ügynökségével, a CODIFOR nevű szakmai szervezettel), valamint számos a projektekben közreműködő európai országból (bolgár, cseh, litván, lett, spanyol) származó, a szakképzés fejlesztésében érdekelt munkavállalói és munkaadói szervezettel több sikeres nemzetközi pályázatot valósított meg, így például 2009-ben a „Munkáltatói és munkavállalói szervezetek szerepe a fiatalok és munkavállalók tájékoztatásában és tudatosságának növelésében”, 2011-ben „Életkormenedzsment: az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának kérdései”, valamint 2012-ben „A foglalkoztatási lehetőségek és a kompetenciák elemzésének fejlesztése annak érdekében, hogy a foglalkoztatási és a képzési politikát orientálja” című pályázatokat;

az ÉGYSZ és a LIGA Szakszervezetek a következőket állapítja meg:

  • a szakképzés átalakítása, bár a korszerű, duális szakképző rendszer irányába tett fontos célt tűzte ki maga elé, nem valósult meg problémamentesen;

  • a keletkező problémák egy része abból származott, hogy a döntéshozók a szociális partnereket nem vonták be kellőképpen a szakképzés új rendszerének kialakításának előkészületeibe és megvalósításába, illetve korábbi, ilyen jellegű jogosítványaikat jelentősen szűkítették;    

  • az aláíró szervezetek külföldi tapasztalataik alapján kijelentik, hogy ez a folyamat nem egyezik meg a külföldi, példaként tekintett országok szakképzés-fejlesztési politikájának irányaival, ezért az aláíró szervezetek kifejezik igényüket, hogy szociális partnerként a továbbiakban, a korábbi évek szakmai együttműködéséhez hasonlóan, szerepet vállaljanak a pályaorientáció, a szakképzési igényfelmérés, és más, a szakképzési rendszer fejlesztését szolgáló szakmai tevékenységekben.

  • Az aláíró szervezetek a továbbiakban kísérleti jelleggel az észak-magyarországi régióban, projekt keretekben további együttműködést tartanak szükségesnek a szakképzés témakörében, amely tevékenység hosszú távon szakmai megfigyelő-intézet megalakításához vezethet.

  • Az aláíró felek kifejezik, hogy ez a megállapodás nyitott, ahhoz más szociális partnerek csatlakozását kívánatosnak tartják.

  • Az aláíró felek a következő időszak szakmai együttműködése érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki.   


Budapest, 2013. augusztus 30.