Ismét változhatnak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok

A parlament előtt van egy újabb törvény javasat, mely a szabadság megváltására vonatkozó szabályok alól adhat kivételt mind a versenyszférában, mind pedig a közszférában. A T/12141. számú javaslatot 2013. szeptember 9. napján nyújtották be (Kósa Lajos, Spaller Endre), s azt a bizottság tárgysorozatba vette.

Ismét változhatnak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok

A változás lényege az, hogy átmeneti időre lehetővé tenné a szabadság pénzbeli megváltását a munkáltató részére, mely a hatályos szabályok alapján nem megengedett. Az Mt. jelenlegi szabályai ugyanis akképpen rendelkeznek, hogy a szabadságot az Mt. 125.§-a kivételével megváltani nem lehet. A 125.§ pedig a munkaviszony megszűnésének az esetét nevezi meg, mellyel összefüggésben a ki nem adott szabadságot meg kell váltani. Ez a szabályozás összhangban van az Európai Unió vonatkozó irányelvével, illetve az unió bíróságának az eseti döntéseivel, melyek szerint évente 20 nap szabadság minden dolgozót megillet, s azt a munkáltató köteles természetben kiadni.

A C-282/10. számú ítéletében a bíróság tavaly kimondta, hogy a 2003/88/EC irányelvben biztosított jogok célja annak biztosítása, hogy a dolgozó magát megfelelően kipihenje. Ebből következően amennyiben a munkavállaló a szabadsága alatt betegszabadságra szerez jogosultságot, úgy a betegszabadság időtartama alatti szabadságnapokat részére természetben „ismételten” ki kell adni. A döntés azt is kimondta, hogy a szabadsághoz való jogot nem lehet előfeltételhez kötni, illetve jogosultságot megvonni (csökkenteni).

Ennek tükrében érdemes vizsgálni a törvényjavaslat vonatkozó rendelkezéseit. A Kttv. vonatkozásában a javaslat a következőket írja elő:

A Kttv. 104. § (2) bekezdésében és 107. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a munkáltató a 2014. január 1-jét megelőzően keletkezett és ki nem adott szabadságot - a közszolgálati tisztviselő hozzájárulásával - 2014. február 1-jéig megválthatja. Nem váltható meg a ki nem adott szabadság azon része, amely a 2013. évben kiadott szabadsággal összeszámítva nem haladja meg a 2013 . évben keletkezett alapszabadság mértékét .”

Az Mt. vonatkozásában a javaslat a következőket írja elő:

Az Mt. 122. § (5) bekezdésében és 123 . § (2)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően a munkáltató a 2014 . január 1-jét megelőzően keletkezett és ki nem adott szabadságot - a munkavállaló hozzájárulásával - 2014 . február 1-jéig megválthatja. Nem váltható meg a ki nem adott szabadság azon része, amely a 2013. évben kiadott szabadsággal összeszámítva nem haladja meg a 2013. évben keletkezett alapszabadság mértékét.”

A változtatásokat a jogalkotó azzal magyarázza, hogy az Mt., Kttv, stb. szigorúbb szabályaira és az alkalmazásukra biztosított felkészülési idő rövidségére figyelemmel indokolt a munkáltatók és munkavállalók számára egy egyszeri lehetőség biztosítása a felhalmozódott szabadságok helyzetének rendezésére. „Ezen lehetőség megteremtésének alapvető indoka, hogy a korábban felhalmozott szabadságok munkavállalók részére egyszerre, egy szűk időszakon belül történő kiadása ne lehetetlenítse el a munkáltatók működését, illetve a munkavállalók munkavégzését.

Fontos, hogy a szabályozás a szabadság megváltásra kizárólag egyedileg megvizsgált, indokolt, valamint mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekeinek megfelelő esetben ad lehetőséget. A feleknek (munkavállaló, munkáltató) a döntést együttesen kell meghozniuk. A javaslatnak a szabadság meg nem váltható részére vonatkozó része zavaros, illetve nem közérthető, de vélhetően arra irányul, hogy az európai uniós jognak való megfelelés biztosítható legyen, azaz ne kerülhessen arra sor, hogy a 20 nap alapszabadságot a munkáltató pénzben váltsa meg.

Az Európai Unió Bíróságának a döntése a következő oldalon érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:073:0002:0003:EN:PDF

A törvény javaslat szövegének az elérhetősége:

http://www.parlament.hu/irom39/12141/12141.pdf

Dr. Kéri Ádám

Mt. Munka törvénykönyve szabadság