Előre tekinteni 2020-ig

Az Európai Szociális Alap Bizottságának ülése 2013. szeptember 26-án több olyan szabályozásról tárgyalt, amelyek a jelenlegi európai szabályokat módosítani fogják a következő, 2014-2020-ig terjedő programozási időszakban.

Előre tekinteni 2020-ig

Kis jelentőségű, de fontos jelzés: maga a társadalmi partnerek részvételével működő bizottság szerepe is növekedni fog (legalábbis az előterjesztések szerint). A jövőben több programot és stratégiai tervet véleményezhet és nem csak azok elvei de megvalósításuk tekintetében is. (Például az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításáról.)

Továbbá a bizottság további módosításokról is tárgyalt, bizonyos programokban az előfinanszírozás mértékének emeléséről, az adminisztratív terhek csökkentéséről, de arról is, hogy a jövőben a projekteket milyen elvek szerint milyen módszertannal válasszák ki. Előterjesztést kaphattak kézhez a résztvevők arról a tervezetről, amely az adminisztratív akadályokat csökkentené a pályázók és a projekt megvalósítók számára.

Az elkövetkező 7 évre nézve fontos dokumentum a Kezdeményezés a fiatalok foglalkoztatásának érdekében, amely a fiatalok foglalkoztatásának támogatásáról rendelkezik, és amelyre máris 3 milliárd euró pluszforrást különítettek el a korábban is meglévő 3 milliárdon túl. (Nem kizárt, hogy erre a célra az EU további forrásokat is elkülönít, de az ülésen az az álláspont is elhangzott, hogy tagállami hatáskör, hogy ezt a központi forrást kiegészítse.)

A szociális partnerek - kiváltképpen a szakszervezetek - azt fogalmazták meg, hogy a következő programozási időszakban a strukturális alapokból az Európai Szociális Alap (ESZA) aránya legalább 25 százalék legyen, és azon belül a szociális partnereknek, kapacitásfejlesztésre biztosított összeg legalább 2 százalék.

Az ESZA részesedése az alapokból Magyarország esetében megközelíti, de jelenleg nem éri el a 25 százalékot. Viszont örvendetes, hogy már vannak programok szociális partnerek kapacitásfejlesztése érdekében. Az ülésen több tagállam szakszervezete monda el, a szociális alap által támogatott operatív programokból ki vannak zárva, azok csak a civil szervezetek számára nyitottak. (Tegyük hozzá, korábban Magyarországon is ez volt a helyzet. Az utóbbi években a szakszervezetek már pályázhattak a civil szervezetekkel együtt különböző programokra, de csak ebben az évben fordult elő, hogy két pályázat is befogadta a szociális partnerek kapacitásfejlesztési igényeit.)

További új elem, hogy a jövőben az Operatív Programok jóváhagyásáról konzultálni kell a Bizottsággal. Magyarország elküldte és már visszajelzést kapott az előzetesen tervezett intézkedésekről, a magyar fél 2013. október 15-én tervezi benyújtani a végleges megállapodást. Mindehhez először egy keretmegállapodást kell kötni, amelyet Partnerségi megállapodásnak neveznek, ebbe az össze összes strukturális, kohéziós alap támogatást (ESZA, ERFA) vidékfejlesztési forrást, stb. bele kell foglalni. Ezt a partnerségi megállapodást a NGTT már megtárgyalta.

Az ülésen több kritika is megfogalmazódott, például a 25 százalékok korlát- javaslatra. Ez hatalmas összeg, pl. Lengyelország esetében 2 milliárd euró, amelyen nagyon nehéz ellenőrizni. Félő, hogy az adminisztratív rendelkezés torzulásokat hozhat be a rendszerbe. Portugál részről elhangzott a kormány egyedül találja ki a programokat, és a szociális partnerek csak asszisztálnak hozzá. Ha nem vonjuk be ténylegesen a társadalmat, akkor nincs igazi eredmény.

A résztvevők megtárgyalták a Transznacionális együttműködés közös kerete 2014-2020 című tervezetet is. A felvetés szerint több témakörben is együttműködhetnek a tagállamok, (önkéntes döntés alapján) mint például az aktív munkaerő-piaci politika, a munkaerőpiacra bejutás vagy szolgáltatáshoz hozzáférés, fiatalok foglalkoztatása, tanulás és szakmai gyakorlatszerzés, zöld munkahelyek, szociális vállalatok alakítása, e-kormányzás stb. A részletes rendelkezések elfogadása a brüsszeli Bizottság, vagy a nemzeti felhatalmazott fórumok hatásköre.

Az európai szakszervezetek (ETUC) és a munkáltatók  (Businesseurope)  képviselői közösen mutatták be azt a tervezetet, amelyet Akciókerettervnek lehetne fordítani, és amely célja a fiatalok foglalkoztatása. Elmondták, 68 millió munkanélküli fiatal van Európában, kétszer olyan magas a munkanélküliségi arányuk mint az átlag. A válság aláhúzta a munkanélküliségük problémáját, ezért a terv több és jobb állást, a munkaerő-piachoz igazított képzést, és a kis és középvállalatok szerepének újragondolását célozza.

A szociális partnerek megközelítése szerint fontos az oktatás, a határon túli átjárhatóság a hallgatók és oktatók számára, a duális oktatási rendszer, és a jó minőségű alapképzés. Fontos az európai szociális alap közreműködése. Az akciótervükben egyrészt tevékenységeket, másrészt ajánlásokat fogalmaznak meg rövid és hosszú távon. Azt is hangsúlyozzák, amíg nem sikerül elhelyezkedni, szükség van az átmeneti időszakban stabil járadék és tájékoztatás biztosításra, amely alapot adhat ahhoz, hogy a fiatalok később el tudjanak helyezkedni. A foglalkoztatáshoz több aktív munkaerő-piaci intézkedés kell. Lépéseket kell tenni a munkaerőpiac szegmentálódása ellen, s a dokumentum felhívja a figyelmet a szociális partnerek támogatására az EU-s alapokból. A koncepció szerint maguk a nemzeti szociális partnerek vezényelnének le egyes tevékenységeket, például regionális szemináriumokat szerveznének.

Az Európai Szociális Alap Bizottság elnöke elmondta, a brüsszeli bizottság bizonnyal támogatja ezt a típusú akciótervet, hiszen az abban foglaltak megvalósulása ez nem csak gazdasági, hanem szociális kérdés is. Mindenesetre Magyarországnak be kell nyújtani a fiatalokra vonatkozó akciótervét, amely már most is be lett a következő időszak Operatív Programjaiba tervezve. Ami fontos, hogy minden célcsoport előtt nyitva legyenek ezek a programok, és ebben ügyben a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal kell a szociális partnereknek konzultálni

Kozák László